Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zbierz, zgnieć, sprzedaj(...)

czyli podsumowanie dekady puszek w Polce W 1996 r. statystyczny Polak kupił 10 napojów w aluminiowych puszkach, w roku 2006 kupi ich już 65 sztuk. Przez ten okres rynek konsumpcji napojów w puszkach wzrósł ponad sześciokrotnie. W latach 1996-2000 Polacy dynamicznie zmieniali swoje zwyczaje konsumenckie – zużycie napojów w puszkach wzrosło z 500 mln do 1,5 mld sztuk. Dzisiaj w Polsce rynek rośnie w tempie 1,5% rocznie i wynosi 2,3 mld sztuk, co stanowi ok. 1% świato(...)
»

Standardy w selektywnej z(...)

Przyjęciu przepisów nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzających daleko idące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi, określane jako „rewolucja śmieciowa”, nie towarzyszyło przeświadczenie o konieczności ustanowienia wspólnych dla całego kraju standar(...)
»