Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o recyklin(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Polska jest jedynym krajem spośród 25 państw Unii Europejskiej, który dotychczas nie transponował dyrektywy 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, z późn. zm.). Termin transpozycji dla „starych” państw członkowskich minął 21 kwietnia 2002 r., a dla nowych – 1 maja 2004 r. Dyrektywa ta została wydana w oparciu o art. 175(1) Traktatu o ustan(...)
»

Rozważania sceptyczniejąc(...)

23 listopada 2002 odbyło się w naszym Sejmie dość dziwne głosowanie nad tzw. ustawą czyszczącą (dziwne, jeśli chodzi o przebieg i utworzony na sali sejmowej krótkotrwały alians skrajnie odległych – przynajmniej oficjalnie – sił politycznych), które właściwie zamknęło drogę do wprowadzenia racjonalnych rozwiązań i logicznego ustawienia relacji w dziedzinie zwanej gospodarką odpadami komunalnymi. Nadzieja, że Senat sprawę naprawi, okazała się płonna. Szkoda tylko, że (...)
»