Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologiczne trendy"

Polecane artykuły:

Polski rynek pelet na tle(...)

Seminarium "energia ze źródeł przyjaznych środowisku - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej, wyznaczone przez Protokół z Kioto, wymaga zwiększonego wysiłku w zakresie podwyższania sprawności w procesach wytwarzania i przetwarzania energii, a także – w coraz większym stopniu – zastępowania paliw kopalnych odnawialnymi zasobami energii. Wśród tych ostatnich, biopaliwa (...)
»

Planowanie energetyczne w(...)

Kreowanie przez lokalne władze polityki energetycznej w regionie jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny istotnie wpływa na lokalny rozwój gospodarczy. Tak więc zadania planistyczne gminy, dotyczące zaopatrzenia w paliwa i energię, powinny być wypadkową polityki energetycznej państwa, polityki przestrzennej gminy oraz oczekiwań i potrzeb wspólnoty samorządowej. Planowanie gospodarki energetycznej w gminie nie powinno być(...)
»