Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Termomodernizacyjny (nie)(...)

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła poprawność realizacji inwestycji w budynkach użyteczności publicznej. W raporcie podsumowano kontrole obiektów użyteczności publicznej przeprowadzone z uwzględnieniem 30 przedsięwzięć i 14 beneficjentów w latach 2010-2014. Przyjęta w 2006 r. przez Unię Europejską dyrektywa 2012/27/UE1 obliguje kraje członkowskie do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych o 9% w kolejnych dziewięciu latach jej obo(...)
»

Na przykładzie Ślepiotki(...)

Długo by trzeba dociekać, jaka idea przyświecała pewnym inwestycjom lat siedemdziesiątych, czy osiemdziesiątych. O ile w przypadku projektów przemysłowych, nawet tych chybionych, można sobie wyobrazić, że mieściły się one w jakiejś wizji industrializacji kraju, o tyle ówczesne zamierzenia "proekologiczne" do dziś głośno wołają o pomstę. Żeby nie być gołosłownym posłużę się przykładem z naszego, katowickiego podwórka. Tym przykładem jest potok o wdzięcznej nazwie Ślepiotka. Ta niewielka rzec(...)
»