Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy i zagrożenia(...)

W Polsce planowanych jest do realizacji 12 zakładów termicznej utylizacji odpadów. W związku z tym, że są to bardzo trudne projekty, z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i przede wszystkim społecznego, wszystkie one znajdują się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ). Podczas weryfikacji listy projektów kluczowych w styczniu 2008 r. z ponad 50 zadań w priorytecie II (...)
»

Paliwa alternatywne w now(...)

  Żaden z obowiązujących w Polsce aktów prawnych nie zawiera definicji „paliwa alternatywnego”. Pojęcie to jednak pojawia się w przepisach, bowiem w katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – DzU nr 112, poz. 1206) odpady palne pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 10 są pomocniczo nazywane „paliwem alternatywnym”.(...)
»