Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe uregulowania dla bio(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki rozpatruje rozwój wykorzystania odnawianych źródeł energii w trzech głównych obszarach, tj. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ciepła z OZE i biokomponentów stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. To właśnie działania w tych trzech obszarach powinny zapewnić uzyskanie w 2010 r. 7,5-procentowego udziału(...)
»

Nowe kategorie w Pucharze(...)

Rozpoczynamy kolejną, ósmą już edycję Pucharu Recyklingu, choć wg nieco zmienionych zasad. W momencie przekazywania niniejszego materiału do druku dobiegają końca prace nad ostateczną wersją regulaminu. Zmieniono go tak, by uatrakcyjnić rywalizację i zachęcić nowe podmioty do wzięcia udziału w Konkursie. Trudno nie zauważyć szeregu zmian, jakie zaistniały w Polsce w ostatnich latach. W systemie gospodarki odpadami pojawiają się nowe, istotne elementy, a w ślad za nimi wprowad(...)
»