Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dla nas nie ma rzeczy nie(...)

Jak Pan trafił do firmy? Zostałem wypatrzony przez Zarząd Ekocelu siedem lat temu. Wtedy byłem jeszcze pracownikiem firmy MAN Star Trucks, gdzie odpowiadałem za kontakty i sprzedaż w branży komunalnej, wodociągowej oraz energetycznej. Czym pan się zajmuje w pracy? W Ekocelu jest trzech zastępców dyrektora ds. handlowych. Każdy z nas zajmuje się 5-6 województwami, więc mamy sporo pracy. Do moich obowiązków należą stały kontakt z (...)
»

Samowola budowlana i jej (...)

Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze(...)
»