Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

PIGEO przypomina i ostrze(...)

W piśmie do ministra rozwoju regionalnego PIGEO wyraziła głębokie zaniepokojenie stanem przygotowań do wdrażania Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w zakresie działań związanych ze wspieraniem inwestycji w energetyce odnawialnej. Izba przypomniała, że obowiązujące już dyrektywy (np. Dyrektywa 2001/77/WE) oraz obecnie przygotowywane przez Komisję Europejską nakładają na Polskę konkretne zobowiązania w zakresie wytwarzan(...)
»

Informator(...)

Mądra segregacja W grudniu ubiegłego roku w Kwidzynie ruszyła kampania społeczna na rzecz segregacji odpadów „SegregujMY – SegregujeMY”, którą organizuje Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. W akcję zaangażowane są również ZUO, urzędy, szkoły i organizacje, które pozornie nie mają nic wspólnego z odpadami. Organizatorom zależy, aby jak najwięcej mieszkańców segregowało odpady. W Kwidzynie stworzono bardzo dobre warunki do segregacji, zarówno na osiedlach domków jednorodzin(...)
»