Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

I duch i materia…(...)

Trzy komponenty: woda – człowiek – środowisko – po raz siódmy stały się inspiracją do zorganizowania w Licheniu cyklicznej konferencji pod tym tytułem. Jak ocenili organizatorzy, kolejna edycja spotkania wskazuje na ciągłą potrzebę doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji kształtujących współczesne oblicze wodociągów i kanalizacji. Wiedza z tego zakresu powstaje zarówno na kanwie badań, jak i doświadczeń eksploatacyjnych. Dlatego(...)
»

Kalendarium(...)

  22-23.02.2012, Londyn, Wielka Brytania Energy from Waste 2012 Organizator: Recycling and Waste World Conferences Info: 01722/71-70-24; Julia@markallengroup.co.uk; www.efwlondon.eu   22-24.02.2012, Wrocław-Gać XXII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Eksploatacja i r(...)
»