Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyszłość systemu ZSEiE (...)

Konferencja pt. „Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania systemu ZSEiE, czyli kompleksowa gospodarka odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” odbyła się 24 października br. w Warszawie. Jej organizatorem było Stowarzyszenie GPP Ekologia. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali parlamentarzyści – m.in. Tadeusz Arkit, Stanisław Żelichowski, Krystyna Poślednia, Marek Gos oraz Andrzej Jagusiewicz – główny inspektor ochrony środowiska. Tadeusz Ar(...)
»

Zagospodarowanie „d(...)

Jakakolwiek analiza dotycząca opracowania neutralizacji wód opadowych oparta jest na kilku wielkich mitach. Pierwszy z nich to definicja ścieków powstających z wód opadowych. Drugim jest sam tytuł takiego opracowania, a trzecim – jego rozszerzona treść. Definicja ścieków Pierwszy mit wynika z wielu przyczyn, a głównie z braku zrozumienia prostych spraw przez tworzących prawo. Następnym jest brak jakiegokolwiek współdziałania kilku resortów na szczeblu centralnym,(...)
»