Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na właściwym torze(...)

Obserwowana w ostatnim czasie duża ilość spotkań dotyczących problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii to widoczny znak, że prace nad nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie wkroczyły w fazę konkretów, w etap koniecznych rozstrzygnięć i jednoznacznych przesądzeń. Spotkania te odbywają się w różnych konfiguracjach, ale cechuje je – co warto podkreślić – bardzo rzeczowa, profesjonalna dyskusja, a co najważniejsze – wynikają z nich istotne spos(...)
»

Nowa edycja – nowe (...)

Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu został zapoczątkowany spontanicznie i bez wsparcia uregulowań prawnych, które wtedy – w 1999 r. – jeszcze nie istniały, a dzisiaj znacznie wspomagają selektywną zbiórkę. Siedem dotychczas zakończonych edycji potwierdza trafność pomysłu, Konkurs spełnił swe pierwotne założenia, jednak czas najwyższy na zmiany i szukanie nowych rozwiązań. Pod koniec lutego br. spotkali się członkowie Kapituły, by wprowadzić(...)
»