Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na wniosek gmin(...)

Nowelizacja art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), dokonana Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zdaje się nie przystawać ani do nowej rzeczywistości odpadowej, związanej z „rewolucją śmieciową”, ani do oczekiwań samorządów, będących członkami związków międzygminnych. Okazało się bowiem, że wskutek powyższej zmiany gminy zostały pozbawione istotnej części spodziewanych wpływów z opłat środowiskowych, które obecnie mają zasilać budżet związków międzygminnych. Bior(...)
»

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Problematyka uwodnienia, jak i odwadniania komunalnych osadów ściekowych jest na tyle ważna w praktyce oczyszczania i gospodarki osadami, że bardzo często omawia się ją na łamach czasopism fachowych, w tym „Wodociągów-Kanalizacji”. Poza tym zagadnienia te stanowią tematykę wielu konferencji specjalistycznych1, a w aspekcie czysto technicznym przedstawiane są w opracowaniach książkowych2-3. Z tego względu zamiarem autora nie jest opisywanie tych(...)
»