Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rocznica szkodliwej nowel(...)

Rocznica szkodliwej nowelizacji (część II) Drzewa, parki i skwery nie tylko mają wartość przyrodniczą, ale także są elementem kultury i tradycji miejscowości oraz nierzadko symbolami danego miejsca. Ważnym problemem pominiętym przez autorów nowelizacji ustawy o ochronie przyrody – przyjętej przez Sejm 16 grudnia 2016 r. – jest aspekt kulturowy. Wiedziano o tym już w starożytności. Gdy wybuchały wojny i zwycięska armia zaczynała pustoszyć p(...)
»

Wybrane aspekty dotyczące(...)

  Trwałość systemów rurowych stanowi miarę zachowania funkcjonalności w określonych warunkach środowiskowych eksploatacji. W analizach dotyczących przewidywanej trwałości rur z tworzyw termoplastycznych konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu istotnych aspektów, takich jak właściwości fizykomechaniczne materiału, z którego wykonano rury, odporność materiału rur na czynniki środowiskowe – mechaniczne, chemiczne, fizyczne i biologic(...)
»