Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Służba urbanistyczna(...)

Za stan przestrzeni w obowiązującym w Polsce systemie prawnym odpowiada de facto gmina. Jej polityka przestrzenna ma za zadanie realizację interesów wspólnoty samorządowej. Ale nie są to jedyne interesy związane z przestrzenią, a więc pojawia się pytanie, kto dba o interes regionalny lub narodowy w procesie kształtowania przestrzeni. Na kanwie kryzysu w polskiej urbanistyce, a de facto w całym systemie sterowania(...)
»

Stewarcja kameliowata (...)

  Osiem gatunków stewarcji należy do najpiękniejszych drzewiastych roślin ozdobnych, występujących w stanie naturalnym we wschodniej Azji (Japonia, Chiny, Korea) i na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Mimo swej atrakcyjności, bardzo rzadko uprawiane są w Europie, w tym w Polsce. Ich największą ozdobę stanowią kwiaty i przebarwione jesienią liście. Stosunkowo najczęściej ogrody zdobi stewarcja kameliowata (Stewartia pseudocamellia). Nazwa rodzajowa(...)
»