Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zagrożenia i adaptacje mi(...)

W studialnej koncepcji modernizacji dzielnicy Rataje w Poznaniu zastosowano podejście zlewniowe w celu retencjonowania, podczyszczania i wykorzystania wód opadowych. Kluczową rolę w projekcie odgrywają „modułowe place deszczowe”. Zagrożenia i adaptacja miast do zmian klimatu W miastach, gdzie dominują powierzchnie uszczelnione, skutki ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych są odczuwalne szybciej i z większą intensywnością niż na ter(...)
»

Opłata (nie)recyklingowa(...)

Sejm uchwalił 15 września br. ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza opłaty od każdej sprzedanej lub wydanej w placówce handlowej torby z tworzywa sztucznego. Zasadniczą przyczyną tej nowelizacji była konieczność dostosowania przepisów ustawowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2015 r., nakazującej krajom członkowskim UE ograniczenie zużycia toreb na zakupy z tworzyw(...)
»