Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świadomość ekologiczna(...)

Z prof. Stefanem Kozłowskim, przewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, rozmawia Alicja Kostecka Ostatnie 15 lat przemian w ochronie środowiska w Polsce to czas sukcesów czy raczej zaprzepaszczonych szans? W Polsce nastąpił zasadniczy przełom w ochronie środowiska, a wszystko zaczęło się od Okrągłego Stołu, przy którym nakreślono koncepcję gospodarowania zasobami przyrody, opartą na idei trwałego zrównoważonego rozwoju. Należy bowiem pamięta(...)
»

Elektroniczny klucz do au(...)

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jako instrument umożliwiający złożenie oferty w aukcji OZE Aukcje OZE są pierwszym instrumentem prawnym umożliwiającym uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z OZE za pośrednictwem specjalnej platformy dostępnej jedynie w środowisku internetowym. Każdy wytwórca1, a w szczególności przedsiębiorca planujący wytwarzać energię elektryczną z OZE, dotowaną zgodnie z przepisami art. 73 i n(...)
»