Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zabytki zieleni(...)

W aspekcie historycznym postęp cywilizacyjny z jednej strony ograniczał dziką przyrodę, z drugiej zaś inspirował możnych i artystów do tworzenia wyszukanych kompozycji roślinnych zarówno w pałacach, willach i dworskich ogrodach, jak i w parkach publicznych. Część tego dziedzictwa kulturowego obecnie ulega degradacji, dlatego potrzebna jest ich właściwa ochrona i pielęgnacja. (...)
»

Od redaktora(...)

Zawrzało. Zjawiska tego nie należy jednak wiązać z nadejściem wiosny, ale ze sprzeciwem Polski wobec bardziej ambitnych planów redukcji emisji dwutlenku węgla. Podczas marcowego posiedzenia Rady ds. Środowiska dyskutowano na temat koncepcji tzw. kroków milowych, która zakłada zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r., 60% do 2040 r. i o 80% w 2060 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Polska nie zgodziła się na te propozycje. Dlaczego? Jak zapewnił ministe(...)
»