Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Miasta bez odpadów(...)

Miasta bez odpadów Idea zera odpadów (ang. Zero Waste), zakładająca stuprocentowy odzysk odpadów, aby żadne nie trafiały na składowiska, przyświeca już kilku europejskim miastom. Rezultaty tej strategii są imponujące, sięgające nawet 85-90% poziomów selektywnej zbiórki odpadów. W ogłoszonym pod koniec ub.r. pakiecie Komisja Europejska wskazuje ambitne cele w ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie doprowadzi to do braku(...)
»

Pod lupą Komisji Europejs(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne Polska inicjatywa ustawodawcza o partnerstwie publiczno-prywatnym trzeci rok pozostaje w fazie „projektu”, tymczasem prace Komisji Europejskiej nad oceną możliwości regulacji niektórych aspektów PPP są już poważnie zaawansowane. Podstawowe pytanie, czy Komisja Europejska powinna ingerować w PPP, zostało formalnie zadane w kwietniu 2004 r., kiedy Komisja rozpoczęła debatę na temat przyszłego sposobu i stopnia regulowania projektó(...)
»