Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie i innowacje"

Polecane artykuły:

Czysta energia ze ścieków(...)

  Wśród placówek zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu jest Zakład Nr-1. Stanowi on jedną z dwóch części Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i Stabilizacji Osadów Ściekowych w Jędrzychowicach.   Administratorem drugiej – Zakładu Nr-2 – której celem jest m.in. produkcja biofrakcji, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo(...)
»

Zgłoszenie eksploatacji i(...)

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej wystosował 25 stycznia 2018 r. na ręce Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza Uchybienie nr 2017/2183 C (2018) 358 final z wezwaniem Polski do usunięcia uchybienia. Dotyczy ono naruszenia bądź niewypełniania art. 3, 4 i 5 określonego w dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.  Przekładając na język potoczny, uchybienie głównie dotyczyło niewłaściwej gospodarki dowozu ścieków ze zbiorn(...)
»