Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Obywatelu opodatkuj się s(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Coraz więcej gmin, poszukując optymalnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, decyduje się na tzw. podatek śmieciowy. Ostateczna decyzja o jego wprowadzeniu należy do całej społeczności lokalnej, która musi wyrazić zgodę na samoopodatkowanie się mieszkańców w drodze referendum. Wiele z dotychczas funkcjonujących w gminach systemów zagospodarowania odpadów komunalnych rodzi problemy ekologiczne i społeczne. Urynkowienie i decentra(...)
»

Biokomponenty paliwowe dr(...)

Biokomponenty paliwowe drugiej generacji Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28//WE, obowiązkowy udział biokomponentów (biopaliwowej domieszki) w paliwach transportowych w krajach członkowskich miał osiągnąć poziom 10% w 2020 r. W uchwale z 30 września 2013 Parlament Europejski zdecydował, że tylko 5,5% z tych 10% mogą stanowić biopaliwa pierwszej generacji. Dopełnieniem mają być biokomponenty paliwowe drugiej generacji, tj. wytwarzane z suro(...)
»