Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Protest w myśl nowych zas(...)

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Zgodnie z jej art. 179 ust. 1a skarga przysługiwać będzie także zamawiającemu, a więc będzie on mógł zaskarżyć wyrok arbitrów. Jest to zupełne novum, ponieważ dotychczas środki ochrony prawnej przysługiwały wyłącznie oferentom. Jeżeli wykonawca będzie chciał złożyć protest, będzie musiał – tak jak w poprzedniej ustawie – wykazać swój interes prawny(...)
»

Niebezpieczne kleszcze(...)

Spośród stawonogów, które mogą pasożytować na człowieku, kleszcze (Ixodida) stanowią największe zagrożenie dla zdrowia. Zwierzęta te należą do gromady pajęczaków (Arachnida) i podgromady roztoczy (Acari). Zwierząt tych żyje na świecie aż ok. 860 gatunków, z czego w Polsce spotykanych jest tylko 19 jako gatunki rodzime oraz 11 okazjonalnie zawlekanych z innych regionów. Większość z nich występuje jednak stosunkowo rzadko lub związana jest z(...)
»