Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka"

Polecane artykuły:

Długa droga do harmonizac(...)

Harmonizacja systemów wsparcia w krajach członkowskich od dawna była celem Komisji Europejskiej. Już w jednym ze wczesnych projektów dyrektywy o wsparciu energii ze źródeł odnawialnych – późniejszej dyrektywy 2001/77/EC – Komisja wprowadziła zapis, mówiący o tym, że system wsparcia powinien: bazować na konkurencyjności pomiędzy producentami energii ze źródeł odnawialnych i umożliwić handel pomiędzy producentami i konsumentami w ramach wspólnego rynku. Najpó(...)
»

Poznańskie spotkanie ener(...)

Międzynarodowe Targi GreenPOWER i Międzynarodowe Targ Energetyki EXPOPOWER w dniach 10-12 maja w Poznaniu zgromadziły przedstawicieli niemal całej branży energetyki. W jednym czasie i miejscu wystawcy prezentowali usługi i technologie dedykowane zarówno energetyce konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Podczas trzech targowych dni zaprezentowały się firmy z Polski, Niemiec, Belgii, Turcji, Litwy, Ukrainy, Tajwanu, Szwecji i Chin. Ekspozycje oglądało ponad 6500 osób. Ta(...)
»