Wszystkie artykuły w kategorii: "Galeria książek"

Polecane artykuły:

Więcej za mniej(...)

W dniach 15 i 16 maja br. miała miejsce w Duxsseldorfie konferencja pod nazwą "Od eko-efektywności do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw". Odbywała się ona równolegle z targami ochrony środowiska ENVITEC, a jej tematyka dotyczyła ochrony i racjonalnego wykorzystania wody, energii i zasobów naturalnych. W konferencji wzięło udział blisko 350 uczestników z 33 krajów. Organizatorami konferen(...)
»

Cuda techniki nie pierwsz(...)

Problem utylizacji starych komputerów w większości krajów wysoko uprzemysłowionych stał się bardziej palący niż utylizacja np. zdezelowanego sprzętu AGD czy audio-wideo. Czas życia komputerów osobistych oblicza się w tych państwach nie w latach, lecz w miesiącach. Prościej i taniej jest obecnie kupić nowy pecet niż naprawiać stary. W Stanach Zjednoczonych odpady sprzętu komputerowego, zużyte telewizory, magnetowidy, radia, tostery, wieże hi-fi itp. nazwano generalnie e-śmieciami (ang. e-waste(...)
»