Wszystkie artykuły w kategorii: "Galeria książek"

Polecane artykuły:

Uspołecznienie Programu "(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska 21 grudnia 1999 roku Rada Powiatu Poznańskiego przyjęła stanowisko odnośnie pilnego rozpoczęcia procesu przywracania Warcie jej miejsca, jakie zawsze zajmowała w świadomości Wielkopolan. W opinii Rady oczyszczenie i regulacja rzeki sprzyjać będzie racjonalnej polityce ekologicznej. W czerwcu ub.r. nadwarciańskie gminy powiatu poznańskiego oraz władze powiatu podpisały stosowne porozumienie w sprawie współpracy w ramach Programu "Warta", mają(...)
»

Dostęp do informacji o oc(...)

Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie zawiera Konstytucja RP (DzU Nr 78, poz. 483) a szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu znajduje się w Ustawie z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.(...)
»