Razem dla środowiska

wydany w Ecomanager – 2012-3
  DRUKUJ

Do 6 kwietnia 2012 r. można składać wnioski w konkursie KORANET, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obejmuje on obszar technologii przyjaznych środowisku, a udział brać w nim mogą konsorcja projektowe, składające się co najmniej z trzech podmiotów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) to agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Powołane zostało w 2007 r. jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą organizacją tego typu, stworzoną jako platforma dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa ono na podstawie Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 2010 r. nr 96, poz. 616). Reforma nauki przeprowadzona w 2010 r. pozwoliła NCBiR na wi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus