Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Jeden cel ale obligatoryj(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Rada Europejska na swoich posiedzeniach 8 i 9 marca 2007 r. przesądziła, że Unia Europejska w 2020 r. powinna osiągnąć 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej. Po wielu dyskusjach państwa członkowskie postanowiły, że cel ten będzie miał charakter obligatoryjny. Oczywiście 20-procentowy wymóg dotyczy Unii Europejskiej jako całoś(...)
»

Przede wszystkim współdzi(...)

Wywołany do głosu listem Pana Tomasza Ucińskiego, opublikowanym w listopadowym "Przeglądzie Komunalnym" pragnę na wstępie podziękować autorowi za życzliwe słowa pod adresem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO). Traktuję je jako deklarację współpracy w rozwiązywaniu ważnych spraw i korzystam z okazji, aby życzyć nowopowstałej - Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami (KIGO) - wielu dobrych pomysłów i inicjatyw służących naszej branży. Szkoda jednak, że nie udało się wypracować taki(...)
»