Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Liderzy Polskiej Ekologii W kategorii „Przedsiębiorstwo” tytuł Lidera Polskiej Ekologii otrzymała m.in. Elektrownia “Turów” za zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego poprzez realizację programu odnowy ekologicznej. Program ten zapewnił elektrowni uzyskanie optymalnych parametrów ruchowych elektrowni i wysokiego standardu ochrony środowiska, szczególnie ważnego ze względu na transgraniczny charakter emisji. (...)
»

Planowanie strategiczne w(...)

Akty prawa międzynarodowego i wspólnotowego dużą wagę przykładają do programowania działań podejmowanych na rzecz środowiska. Na konieczność podejmowania takich działań, odpowiednio przygotowanych, zwraca uwagę zwłaszcza Agenda XXI, przyjęta w Rio de Janeiro w 1992 r. wraz z tzw. Deklaracją z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, będąca programem o skali międzynarodowej (globalnej). Skonstruowanie lokalnego programu działania na rzecz środowiska i rozwoju nie jest ani jedynym, ani najw(...)
»