Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekologia w biurze opłaca (...)

Ekologiczne biuro to nie tylko spełniający najnowsze normy budynek, to także odpowiednie zachowania pracowników czy organizacja konferencji. Takie działania wdraża coraz więcej firm, którym ochrona środowiska przynosi wymierne korzyści. Wnioski te płyną z zorganizowanych przez Fundację Green Cross Poland warsztatów. W spotkaniu pt. „Biuro przyjazne środowisku”, które odbyło się 15 lutego br. w Warszawie, wzięli udział przedsta(...)
»

Informacje branżowe(...)

Modernizacja w Mosinie Poznański Aquanet prowadzi kompleksową modernizację ujęcia wody w Mosinie. Inwestycja, na którą przeznaczono 147 mln zł, ma poprawić jakość wody pitnej oraz zwiększyć możliwości produkcyjne obiektu. Działanie podzielono na dwa etapy, z których pierwszy ma zostać zrealizowany do końca br. Całość ma być gotowa pod koniec 2006 r. W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy ujęcia wody rzecznej, przepompowni, rurociągów tłocznych p(...)
»