Potrzeba zintegrowanego projektowania

wydany w Ecomanager – 2012-11
  DRUKUJ
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym, są szczególnie ważne w przypadku projektów budowlanych, realizowanych w przestrzeni miejskiej.
 
Kwestie dotyczące zarządzania projektami budowlanymi, m.in. przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych szczegółowo omawiano 27 września br. w Gdańsku, podczas seminarium „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Pomysłodawca projektu, firma RD bud, już po raz trzeci w tym roku zainicjował dyskusję na temat zrównoważonych inwestycji budowlanych wśród wielu grup zawodowych, związanych z tego typu projektami.
Ogólnopolski cykl seminariów skierowany jest do dużego grona odbiorców. Zaangażowanie w branżową dyskusję zarówno inwestorów, deweloperów, biur projektowych, dostawców rozwiązań, generalnych wykonawców, jak i przedstawicieli lokalnych samorządów stwarza realne szanse na wprowadzenie istotnych zmian w procesie projektowania i urzeczywistniania nowych projektów w architekturze miejskiej polskich miast.
 
Zrównoważone budownictwo w teorii…
Seminarium urozmaiciły ciekawe wystąpienia specjalistów z branży budowlanej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, firm RD bud, Broadway Malyan, Mott MacDonald, Pilkington Polska oraz Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego. W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z koncepcją masterplanningu, rozumianego jako proces demokratycznego planowania przestrzennego, w którym wielodyscyplinarny zespół specjalistów stara się znaleźć zrównoważone rozwiązanie łączące interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Szczegółowej analizie poddano również kwestię emisji CO2 oraz możliwość zastosowania technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku, które pozwolą na dystrybucję zysków z generowanej energii również poza firmy energetyczne. Nierozerwalnie z tym tematem wiąże się problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), przedstawiona przez dyrektora technicznego oraz specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju z firmy RD bud – Jeana-Luca Darrasa. Zgodnie z jego zapewnieniami, PPP jest szansą na zmianę sposobu patrzenia na inwestycje i związane z nimi koszty.
 
…i praktyce
Podczas popołudniowych warsztatów uczestnicy konferencji podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli okazję empirycznie zapoznać się z procesem masterplanningu. Warsztaty polegały m.in. na ustaleniu obowiązków uczestników projektów opartych na planowaniu, ich wzajemnych zależności oraz potencjalnych zadań do rozwiązania w kontekście trzech wybranych rejonów Gdańska. Obiektami, które zostały poddane analizie, były tereny wokół stadionu PGE Arena, Młodego Miasta oraz Wyspy Spichrzów. Podczas pracy rozgorzały dyskusje na temat zależności pomiędzy strukturą zespołu projektowego a skalą projektu. Wybrane rozwiązania oceniano w kontekście innych zrealizowanych na całym świecie projektów. Bardzo ciekawa i żywiołowa okazała się dyskusja zamykająca warsztaty, podczas której uczestnicy seminarium mieli możliwość skonfrontowania swoich poglądów i znalezienia różnic oraz podobieństw w proponowanych rozwiązaniach. Pomimo odmienności w postrzeganiu niektórych zagadnień, wszyscy zgodzili się, że zrównoważony rozwój jest kwestią kluczową dla rozwoju miast. Omawiana w trakcie warsztatów idea masterplanningu, angażując wszystkie strony projektu, pomaga w osiągnięciu najbardziej optymalnych, długofalowych rozwiązań, dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Zainicjowany przez firmę RD bud cykl seminariów Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”, to inicjatywa, która zakłada partnerstwo i wymianę wiedzy na każdym etapie inwestycji. Spotkania obfitujące w debaty i praktyczne warsztaty zbliżają do realizacji projektów, które w najbliższej przyszłości przestaną być rzadkością, a staną się standardem współczesnego budownictwa.
 
Magdalena Agnello, RD bud

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus