Od gospodarki do środowiska

wydany w Ecomanager – 2012-11
  DRUKUJ
Już dwudziestej szóstej edycji doczekała się konferencja z cykluZagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”. W tym roku odbyła się ona pod hasłem „Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko”.
 
Organizatorami spotkania w dniach od 14 do 17 października br. w Zakopanem byli Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Patronat nad konferencją objął Komitet Problemów Energetyki PAN Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.
 
W spotkaniu wzięło udział 235 osób. Uczestnicy reprezentowali zarówno środowiska naukowe (czternaście uczelni wyższych i instytutów z całego kraju), sektor górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, energetykę, agencje rządowe, a także firmy oraz instytucje współpracujące z branżami górnictwa i energetyki.
Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała m.in. zagadnienia związane z rozwojem technologii energetycznych paliw kopalnych, efektywnością sektora elektroenergetycznego, a także racjonalnym użytkowaniem paliw i energii. Ponadto dyskutowano o skutkach polityki UE w walce z globalnym ociepleniem, zasobach surowców energetycznych, możliwościach pozyskiwania paliw z krajowych zasobów oraz o technologiach czystego węgla i badaniach nad jego zgazowaniem. Podczas spotkania dokonano także przeglądu metod ograniczania emisji rtęci w elektrowniach podczas spalania paliw stałych, oszacowano koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki, a także określono strategiczne kierunki rozwoju technologicznego koksowni w Polsce. Podjęto także takie tematy jak: strategie rozwoju polskiego górnictwa i energetyki, dywersyfikacja dostaw paliw, bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE, zagospodarowanie odpadów z górnictwa i energetyki, a także realne sposoby ograniczenia emisji z przemian energetycznych.
Obrady odbywały się w ramach dziewięciu sesji plenarnych, podczas których autorzy wygłosili trzydzieści jeden referatów. Ponadto zorganizowano sesję posterową, w trakcie której zaprezentowano dwadzieścia cztery referaty. Dotyczyły one m.in. analizy porównawczej opłacalności inwestycji węglowych i jądrowych, dekarbonizacji w Unii Europejskiej, a także sytuacji na giełdach handlu emisją w kontekście cen energii elektrycznej.
Spotkanie to było okazją do dyskusji dla przedstawicieli różnych środowisk inżynieryjno-technicznych, badawczych i naukowych, zainteresowanych złożoną problematyką gospodarki surowcami energetycznymi i wytwarzaniem energii.
 

dr inż. Zbigniew Grudziński, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus