Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"


 1. Zrównoważone budownictwo przyszłości Czytaj

   Adam Ujma

   Piotr Tomski


 2. Środowisko pod mikroskopem Czytaj

   Agnieszka Borowiec

   Artur Polit


 3. Od gospodarki do środowiska Czytaj

   Zbigniew Grudziński


 4. Strzał w dziesiątkę! Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 5. Potrzeba zintegrowanego projektowania Czytaj

   Magdalena Agnello


 6. Paliwa, chemia, gaz Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 7. Informacje z zagranicy Czytaj

   Łukasz Bandosz


 8. Dwadzieścia lat minęło… Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 9. Biznesflesz Czytaj

   Barbara Krawczyk


 10. Informator Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 11. Kalendarz wydarzeń Czytaj

   Barbara Krawczyk


Polecane artykuły:

Jak prezentować wyniki fi(...)

Dobry menedżer nie podejmie decyzji gospodarczych bez odpowiednich informacji. Z punktu widzenia realizacji usług powszechnych, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, także potrzebne są dane.  Do przedstawienia wyników zarówno planowanych, jak i rzeczywistych konieczne są odpowiednie narzędzia rachunkowości zarządczej: zakładowy plan kont, rachunek wyników i budżet. Do prezentacji wyników realizacji usług w zakresie zbiorowego (...)
»

Ustalanie opłat za ścieki(...)

Podobnie jak w przypadku cen i stawek opłat za wszystkie rodzaje ścieków odprowadzanych za pomocą kanalizacji zbiorczej kształtuje się sposób kalkulacji cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. Został on ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858),(...)
»