Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informacje branżowe(...)

Modernizacja w Mosinie Poznański Aquanet prowadzi kompleksową modernizację ujęcia wody w Mosinie. Inwestycja, na którą przeznaczono 147 mln zł, ma poprawić jakość wody pitnej oraz zwiększyć możliwości produkcyjne obiektu. Działanie podzielono na dwa etapy, z których pierwszy ma zostać zrealizowany do końca br. Całość ma być gotowa pod koniec 2006 r. W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy ujęcia wody rzecznej, przepompowni, rurociągów tłocznych p(...)
»

Dobre poczucie Kanadyjczy(...)

Pomimo iż władze Toronto podkreślały wielokrotnie, że w tym mieście wyrzuca się do zielonych pojemników aż 30% organicznych odpadów, ostatnie badania wykazują, iż wartość ta wynosi zaledwie 16%. Mer miasta jest zmartwiony tą informacją, gdyż dodatkowo okazało się, iż szczycące się dużym zaangażowaniem w przeróbkę odpadów organicznych Toronto nie jest w stanie poradzić sobie nawet z tą prawie o połowę mniejszą ilością. Większość odpadów zamiast zostać przetwo(...)
»