Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Legalna produkcja biogazu(...)

W toku transformacji gospodarki w kierunku GOZ-u idea wykorzystania resztek żywności czy też pozostałości z produkcji rolno-spożywczej cieszy się coraz większym uznaniem. Nie jest przy tym tajemnicą, że wykorzystanie odpadów przez producentów biogazu jest zwykle dużo korzystniejsze finansowo niż zakup substratu z rynku. Warto przy tym zauważyć, że liderzy na rynku biogazu jeszcze długo przed pojawieniem się koncepcji GOZ-u interesowali się wykorzystaniem odpadów. Za(...)
»

Przyjazne otoczenie polit(...)

Rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęta przez Sejm Dnia 23 sierpnia Sejm przyjął w drodze głosowania rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 września 2000 r. W wyniku przyjęcia dokumentu rządowego przez Sejm nabrał on mocy politycznej, co zdecydowanie ułatwi jego wdrożenie. Tym samym realne staje się osi(...)
»