Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organizacja pracy systemu(...)

W jaki sposób obniżyć koszty pracy obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej? Zarządzanie energią nie ogranicza się jedynie do wdrożeń bardziej energooszczędnych urządzeń i technologii. Przede wszystkim chodzi o optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury. Mało innowacyjne podejście do tematu odpowiedzialności obszaru energetyki za powierzony majątek przedsiębiorstwa i ograniczenie jego obowiązków do bycia jedynie(...)
»

Hiszpańskie doświadczenia(...)

Zielone partnerstwo miast dąży do zmniejszenia zróżnicowania kompetencji energetycznych pomiędzy poszczególnymi miastami w krajach europejskich. Korzyści płynące z rozwijania takiej współpracy dostrzegły dwie polskie gminy: Kościerzyna i Piaseczno – sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów, którzy opracowali już swoje lokalne Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP-y). Ich przedstawiciele podczas podróży studyjnej w lipcu 2013 r. zdobywali wiedzę i korzystali z doświadczenia Hiszpanó(...)
»