Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena wpływu transportu n(...)

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił w Polsce niezwykle dynamiczny wzrost liczby pojazdów. Od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej rocznie sprowadza się ponad 800 tys. samochodów, a szacunki wskazują, że w tym roku do naszego kraju trafi milion aut, w większości z krajów UE. W tej sytuacji, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście długości sieci drogowej, istotnie zwiększyło się natężenie ruc(...)
»

Fundusz dla parków(...)

Ponad pół miliarda zł dotacji na budowę i rewitalizację polskich parków przekazał do końca 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) gminom w całym kraju. To 103 umowy, a kolejnych 55 – na kwotę ok. 330 mln zł – zamierza podpisać w najbliższym czasie. NFOŚiGW udziela gminom dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z działania 2.5, które zostało wskazane jako jedno z narzędzi realizacji „Pakietu dla średnich (...)
»