Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane urządzenia do ret(...)

Gospodarowanie wodą opadową jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na terenach o mniejszej ingerencji człowieka. Im bardziej zurbanizowana zlewnia, tym szybsze są spływy powierzchniowe wód opadowych. Wynika to z uszczelnienia zlewni, a co za tym idzie – ze zmniejszenia możliwości retencji wód. Do regulowania wielkości spływu wód opadowych poprzez ich retencję wykorzystuje się nas(...)
»

Żółtnica pomarańczowa (...)

Żółtnica pomarańczowa (Maclura pomifera) należy do rodziny morwowatych (Moraceae). Nazwa rodzajowa została nadana na cześć amerykańskiego geologa i przyrodnika – Williama Maclure’a (1763-1840). Naturalnie występuje w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza od Arkansas do Oklahomy i Teksasu. Rośnie tam na żyznych i wilgotnych glebach, najczęściej w dolinach rzek. Mimo to w uprawie adaptuje się do gleb gorszych, nawet suchszych, o różnym odczynie, byleby stanowisko był(...)
»