Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Substancje zubożające war(...)

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku naukowcy udowodnili, że za niszczenie warstwy ozonowej odpowiadają emitowane do atmosfery niektóre gazy chlorowcopochodne. Zaczęto określać je mianem substancji zubożających warstwę ozonową SZWO (ang. ODS – ozone depleting substances). Czas życia cząsteczek SZWO wynosi dla chlorofluorowęglowodorów (CFCs) od 100 do 400 lat, a 1 cząsteczka SZWO może zniszczyć do 100 tys. cząsteczek ozonu, co oznacza og(...)
»

Zwykłe korzystanie z wód(...)

Artykuł przedstawia zakres prawa do zwykłego korzystania z wód, wskazanego w art. 36 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Zwykłe korzystanie z wód jest jednym z trzech rodzajów korzystania z wód, podlegających regulacji Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (dalej P.w.)1. To kategoria pośrednia po(...)
»