Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady w świetle dyrektywy(...)

Realizacja postanowień tzw. dyrektywy ściekowej związana jest bezpośrednio z Traktatem Akcesyjnym oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Stanowi on instrument programowy w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Polsce. Jakie są główne jej postanowienia? Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został zatwierdzony przez (...)
»

Projekt „Odnawialne źródł(...)

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęła realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań w ramach przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE. Pierwszy etap odbył się w dniach 8-12 marca 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Głównym cele(...)
»