Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Problemy ochrony przeciwp(...)

Rozwój społeczności ludzkich zawsze związany był z rzekami. Powstałe w dolinach wielkich rzek dawne cywilizacje rozwinęły skuteczne metody upraw zbóż, rybactwa, planowania miast i ich zabudowy oraz budowy rozwiniętych systemów nawadniających, a także wprowadziły wydajny śródlądowy transport wodny. Cyklicznie występujące wezbrania były wyczekiwanym zjawiskiem, które nie było niszczącą powodzią, ale dawało podstawy dla utrzymania gospodarki i dalszego wzros(...)
»

Żądanie usunięcia lub prz(...)

Czy właściciel nieruchomości zajętej pod infrastrukturę sieciową może domagać się od przedsiębiorcy przesyłowego usunięcia urządzeń przesyłowych z jego nieruchomości bądź też przeniesienia ich w inne miejsce w granicach jego działki? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od wielu czynników, które pokrótce zostały zarysowane w artykule. Roszczenia negatoryjne Sformułowane pytanie prowadzi do tzw. roszczenia negatoryjnego (a(...)
»