Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola ciśnienia w siec(...)

Kluczowym elementem Kontroli i Regulacji Ciśnienia (KiRC) na sieci wodociągowej jest określenie właściwego obszaru sieci oraz sposobu regulacji ciśnienia. Podstawą tych działań są zawsze prace związane ze sprawdzaniem przebiegu przewodów i szczelności. Obszary KiRC są najczęściej podobszarami stref Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) lub Szybkości Detekcji Wycieków (ang. speed of repairs), dlatego prawidłowe wykonanie strefowania sieci dla potrzeb procesów detekcji wycieków jest rzet(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Dopiero od niedawna ludzkość uświadamia sobie, jak wielkim darem jest środowisko naturalne. Jeden z najbardziej newralgicznych problemów współczesnej cywilizacji to kwestia wody w ujęciu kompleksowym – od źródła do oczyszczalni ścieków. Wody czystej, pitnej, koniecznej do życia jest coraz mniej, a jej znaczenie, nie tylko strategiczne, wzrasta tym bardziej, im częściej jej brakuje. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Śre(...)
»