Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane -(...)

Marek Górski 16 sierpnia 2002 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lipca b.r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU Nr 122 poz. 1055). Zawiera ono w załączniku listę instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Rozporządzenie to rozwiewa wreszcie szereg wątpliwości, jakie powstawały w związku z określaniem zakresu obowiązk(...)
»

Nie idźcie tą drogą!(...)

W Ministerstwie Środowiska podobno już od ponad dwóch lat trwają prace nad rządowym projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Środowiska i Ochrony Przyrody. Wobec zapowiadanej konsolidacji służb ochrony środowiska pozwoliłem sobie sporządzić zestawienie, przedstawiające, co łączy, a co dzieli Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Łowiecką i Państwową Straż Rybacką. Różnic jest bez liku. Wystarczy spojrzeć chociażby na uprawnienia w zakresie kontr(...)
»