Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przekonania w kolorze zie(...)

  Najpierw reprezentowała Pani Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” (IGWP) w Unii Krajowych Organizacji Dostawców Wody i Ścieków (Eureau) jako przewodnicząca Komisji ds. wody, a w 2009 r. powierzono Pani funkcję prezydenta tej organizacji. Co teraz, po zakończeniu dwuletniej kadencji, może Pani powiedzieć o tym czasie? Cieszę się, że mogłam czynnie uczestniczyć w pracach Eureau. „Zjednoczeni w różnorodności&rd(...)
»

Jeden wieczór – sześć nag(...)

Gala ENVICON przysparza wielu pozytywnych emocji uczestnikom konkursów organizowanych przez wydawnictwa Abrysu. To podczas tej uroczystości rozstrzyganych jest aż 5 konkursów. W konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” rywalizowały ze sobą przedsiębiorstwa, które w ciągu 2012 roku wykazały działania zmierzające do minimalizowania wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Tytuł firmy „Ekoodpowiedzialnej w biznesie” zdobyła Dolina Nidy, a wyróżnienia otrzymali: EDF(...)
»