Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak porozumieć się z eks(...)

Jak skutecznie komunikować się z ekstrawertycznym entuzjastą? Osobą będącą duszą towarzystwa, wyjątkowo otwartą, komunikatywną, która cechuje się niecodzienną wyobraźnią, nieszablonowym myśleniem oraz ciągłą potrzebą otrzymywania nowych bodźców, by pozostać w ruchu? Na kluczowy paradygmat komunikacji z ekstrawertycznym entuzjastą składają się dwa czynniki. Pierwszy to bycie nastawionym raczej na siebie niż na innych. Drugim jest relacyjna część osobowości. To mistrz(...)
»

Nie składam broni(...)

Z Maciejem Stryjeckim, dyrektorem generalnym Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska 12 października br. powstała Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. W branży energetyki odnawialnej działają już: Polska Izba Biopaliw, Polska Izba Biomasy, kilka stowarzyszeń i towarzystw. Czy, Pana zdaniem, działalność tych podmiotów nie stymuluje w wystarczający sposób rozwoju tej branży? To, że powstają organizacje skupiające tych, którzy (...)
»