Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmowa cenowa na RIPOK-ach(...)

Związek Samorządów Polskich złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na RIPOK-ach, argumentując je drastycznym wzrostem cen, który trudno uzasadnić jakimkolwiek obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na tak daleko idący wzrost kosztów przez przedsiębiorców. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, 29 marca br. biuro prasowe UOKiK uznało, że ani z obserwacji Urzędu, ani z otrzymanego pisma nie wynika, że pomiędzy RIPOK-ami (...)
»

Współpraca klastrowa(...)

Od kilku lat słyszy się o kolejnych inicjatywach klastrowych, które z większym lub mniejszym powodzeniem wpisują się w Polską rzeczywistość gospodarczą. Zazwyczaj koncepcje te wynikają z potrzeby współpracy pomiędzy konkurującymi ze sobą firmami i instytucjami, które w zintegrowanym działaniu dostrzegają sposób na obronę swoich interesów, a jednocześnie poszukują płaszczyzn rozwoju w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności rynkowej. Nie inaczej dzieje się(...)
»