Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Odsalanie wód powierzchni(...)

Techniki odsalania roztworów stosowane są w świecie w bardzo szerokim zakresie. Od blisko 150 lat do otrzymywania wody pitnej z wody morskiej używa się metody destylacji1. W latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto na skalę przemysłową metodę elektrodializy, a w latach 60. metodę odwróconej osmozy2, 3. Ponieważ wiele rejonów świata cierpi na niedobór wody pitnej (problem ten dotyczy 30% ludności),4 odsalanie stosowane jest głównie do otrzymywania wody pitne(...)
»

Ciepło może sporo podroże(...)

W połowie listopada zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Energii, w którym sformułowano szczegółowe regulacje związane z obowiązkiem zakupu i przyłączenia ciepła z odnawialnych źródeł energii do sieci ciepłowniczych. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zwróciła uwagę na zapisy, które mogą spowodować wzrost cen ciepła systemowego, negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, a także zahamować rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Rozporządz(...)
»