Transportowy (eko)system

wydany w Ecomanager – 2011-9
  DRUKUJ

Z Maciejem Jankowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury na temat zrównoważonego transportu w Polsce rozmawia Łukasz Bandosz.

 
Od blisko dekady obchodzimy we wrześniu Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czy transport w naszym kraju można już określić mianem zrównoważonego?
Zasada zrównoważonego rozwoju ma sprzyjać tworzeniu optymalnych warunków dla przewozu osób i rzeczy, podniesieniu konkurencyjności gospodarczej kraju i poprawie jakości życia. Działania, które mają pomóc zrealizować ten cel zaplanowane są na wiele lat, a my powoli dążymy do jego osiągnięcia. Sprzyjają temu również takie akcje jak Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, organizowany corocznie we wrześniu. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus