Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Efektywność w(y)druku(...)

Wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie flotą drukującą może spowodować redukcję miesięcznej liczby wydruków o ok. 30-39%, przy mniejszym o 40% zużyciu energii elektrycznej. Korzyści z reorganizacji zarządzania środowiskiem druku i obiegiem dokumentów mogą w firmie wykraczać daleko poza prosty rachunek zysków i strat. Mniejsza ilość wydruków i zużytej energii elektrycznej, to także niższe stężenie gazów cieplarnianych w powietrzu(...)
»

Koncepcja rozwoju geoterm(...)

Warunki budowy ciepłowni geotermalnej w każdym z miast z dostępem do zasobów geotermalnych zostaną określone na ostatnim etapie „Koncepcji”, czyli w Krajowym Programie Rozwoju Geotermii w Miastach. Adresatem „Koncepcji” jest ponad sto polskich miast, uprzywilejowanych dostępem do zasobów geotermalnych. Geneza Na I Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym (OKG) w 2007 r. dyskutowano m.in. o niewykorzystanych zasobach energii geotermal(...)
»