Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Alternatywne technologie (...)

Strategia energetyczna obecnego rządu kładzie nacisk na wykorzystanie węgla w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wynika to ze specyfiki posiadanych zasobów paliw, tj. węgla kamiennego i brunatnego.   Nośnik ten ma szczególne znaczenie m.in. dla sektora elektroenergetyki, gdyż ok. 94% zapotrzebowania na energię elektryczną zaspakajane jest w oparciu o te paliwa. Poza energetyką konwencjonalną istnieją inne, alternatywn(...)
»

Zagrożenia wyciekami prod(...)

Jan Surygała, Ewa Śliwka Ropa naftowa oraz uzyskane z niej produkty są częstymi przyczynami skażeń środowiska. Według danych GIOŚ 40% zdarzeń stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska stanowią wycieki ropy i produktów naftowych. Rodzaje i wielkość wycieków Wzrost zużycia produktów naftowych związany z rozwojem motoryzacji zwiększa ryzyko przedostawania się do środowiska przyrodniczego większej ilości produktów naftowych (paliw, olejów smarowych, (...)
»