Konwencja rtęciowa a polski przemysł

wydany w Ecomanager – 2011-9
  DRUKUJ
Do 2013 r. będą trwały negocjacje dotyczące światowej konwencji rtęciowej. Konwencja lub dodatkowe dobrowolne zobowiązanie krajów UE może uderzyć w polską energetykę. Jednak nasz kraj może wystąpić z kontrpropozycją: zakazem stosowania amalgamatu dentystycznego.
Emisja metali ciężkich do powietrza jest przedmiotem dyrektyw europejskich oraz konwencji międzynarodowych, w tym m.in. protokołu do konwencji LRTAP. Jednym z toksycznych metali ciężkich wprowadzanych przez człowieka do środowiska jest rtęć. Jednak ze względu na swoją wysoką lotność nie stanowi ona jedynie zanieczyszczenia o znaczeniu regionalnym, tak jak SO2, NOx, kadm czy ołów.
Czas przebywania gazowej rtęci elementarnej (GEM) w atmosferze (do 18 miesięcy1) sytuuje ją w gronie zanieczyszczeń globa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus