Dylematy ekorozwoju w Polsce, cz. II

wydany w Ecomanager – 2011-9
  DRUKUJ
Działania podejmowane w celu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz oszczędzania energii stały się priorytetem nie tylko dla całego kraju, ale także wielu przedsiębiorstw. Z tego powodu duże znaczenie zyskują koncepcje inteligentnych systemów pomiarowych oraz inteligentnych sieci energetycznych.
Kiedy w 2005 r. rozpoczynał się pierwszy okres europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), część ekspertów i uczestników systemu uważała, że to tylko kilkuletni program, mający na celu osiągnięcie zobowiązań redukcyjnych państw – sygnatariuszy protokołu z Kioto. Jednak mimo braku międzynarodowych zobowiązań, odnoszących się do okresu po 2012 r., Wspólnota Europejska zdecydowała się na podjęcie własnych działań, dotyczących obniżania emisji gazów cieplarnianych [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus