Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka"

Polecane artykuły:

Bawa Gor Gor Park(...)

Od czasu odsunięcia od władzy dyktatora Saddama Hussajna w wyniku interwencji zbrojnej Sił Sprzymierzonych Irak powoli stara się odzyskać wewnętrzny spokój i równowagę. Jest to zadanie czasochłonne i trudne zarówno ze względu na wyniszczenie gospodarcze kraju, jak i wyraźne, wewnętrzne podziały polityczne oraz religijne. Na tle wciąż trwającego procesu stabilizacji szczególnie wyróżnia się Autonomiczny Region Kurdystanu, leżący na (...)
»

Współpraca instalacji MBP(...)

Jest szansa, by przy modyfikacji obecnych mechanizmów prawnych i rynkowych branża odpadowa i energetyczna współpracowały w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych na warunkach racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia dla obu stron. Co należałoby zrobić, aby osiągnąć taki efekt? W ostatnich latach dokonały się bardzo istotne i gruntowne zmiany prawa w obszarze gospodarowania odpadami. Mając na względzie przedmiot niniejszego artykułu,(...)
»