Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka"

Polecane artykuły:

Jak Cie widzą...(...)

Jak cię widzą… Poprosiliśmy osoby, które na co dzień mają do czynienia z tematem punktów selektywnej zbiórki odpadów, by wypowiedziały się, co w ich opinii przez ostatnie dwa lata udało się zrobić, jakie mają pomysły na udoskonalenie działania PSZOK-ów.   Organizując PSZOK-i, gminy powinny pamiętać, że mieszkańcy muszą mieć możliwość pozbywania się odpadów, które mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub powodować (...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Oczyszczalnia na start! W Jedlińsku (woj. mazowieckie) powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Do procesu oczyszczania zostanie wykorzystana technologia osadu czynnego o przepływie ciągłym. Obiekt będzie się składał m.in. z automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych, pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego oczyszczania oraz stacji dmuchaw. Ponadto powstanie zbiornik higienizacyjno-odświeżający ścieków d(...)
»