Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Wpis stosunkowy od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 października 2016 r., sygn. akt I OPS 1/16. Zdaniem NSA, od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie nieru(...)
»

Będziemy jeszcze aktywnie(...)

Rozmowa z Tomaszem Ucińskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie Krajowa Izba Gospodarki Odpadami rozpoczęła trzeci rok działalności. Jak ocenia Pan minione dwa lata? Na pewno był to czas dużej aktywności wszystkich członków Izby: różnorodnych spotkań branżowych i samorządowych, współpracy z parlamentarzystami, tygodni spędzonych nad projektami i koncepcjami ustaw nowelizujących gospodarkę odpadami, licznych konsultacji oraz działań zmierzających do umocnie(...)
»