Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring i zarządzanie (...)

Monitoring sieci wodociągowej jest narzędziem mającym służyć stałej kontroli warunków panujących w systemie dystrybucji wody. Postęp technologiczny doprowadził do rozwoju systemów automatyzacji oraz zdalnych systemów przekazu danych, które znajdują zastosowanie w procesie monitoringu pracy sieci wodociągowej. Monitoring natężenia przepływu i ciśnienia w systemie dystrybucji wody jest niezbędny do nadzorowania i eksploatacji. Jego wdrażanie skutkuje nowymi rozwiązan(...)
»

Przetwarzanie odpadów res(...)

Idea zrównoważonego i przyszłościowo zorientowanego rozwoju, do którego należy gospodarka odpadami, stanowiąca część obszaru związanego z gospodarką recyklingową, uchodzi w polityce światowej i opinii publicznej za sporną. Zadanie kluczowe dla zaistnienia zrównoważonego rozwoju należy do gospodarki odpadami. Zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów w zakresie postępowania z nimi istotne jest zachowanie poniższej hierarchii dzi(...)
»