Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»

System sprawdzony w prakt(...)

■ Jak Pana zdaniem można ocenić działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do realizacji celów polityki ekologicznej państwa? Moja ocena, oczywiście z punktu widzenia ekonomisty ochrony środowiska, jest jak najbardziej pozytywna. Fundusze tworzą prawną gwarancję wy­datkowania gromadzonych z tytułu opłat i kar ekologicznych środków na przedsięwzięcia(...)
»