Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Syreni śpiew kompromisu(...)

Skłonność do kompromisu cechuje ludzi inteligentnych. Rzecz w tym, że proponowane nam kompromisy są iluzją, choć wielu naszych kolegów dało się uwieść tej syreniej melorecytacji. Doceniając rolę projektodawcy w modyfikacji zapisów art. 12 dyrektywy klasycznej, w szczególności zastąpienie „wyłączenia” z Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) „wolną ręką” (jednak) w trybie P.z.p. Zwracamy uwagę na to, że są to jednak zapisy niepełne, pozbawione realnej siły „odstraszania(...)
»

Obowiązek przyłączenia do(...)

Pozostało już tylko dwa i pół roku do momentu, kiedy to poszczególne aglomeracje o RLM powyżej 2000 będą musiały rozliczyć się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzeba jednak pamiętać, że spełnienie wyznaczonych w KPOŚK wymogów jest częścią zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Rzeczpospolita, przystępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z traktem akcesyjnym, Polska zobligowała się bowiem, iż do 31 grudnia 2015 r. wypełni obow(...)
»