Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrębki grzeją w Rzeczenic(...)

W krajach UE do 2003 r. trwa Kampania Wdrożeniowa ustaleń Białej Księgi „Energia przyszłości - odnawialne źródła energii”. Realizowany jest program instalowania m.in. miliona kotłów indywidualnych na biomasę oraz innych instalacji opalanych biomasą do produkcji ciepła o mocy 10 tys. MW. W Polsce energia odnawialna może być (znacznie częściej niż dotąd) wytwarzana lokalnie, dzięki rozproszeniu jej źródeł i surowców energetycznych, przede wszystkim na terenach wiejskich. Obok już i(...)
»

Klastry energii - preludi(...)

Klaster energii stanowi inicjatywę o lokalnym zasięgu terytorialnym, a zatem podstawowe jego cele definiowane są w oparciu o miejscowe potrzeby. O tym, czym są klastry i dlaczego powstają, dyskutowano w trakcie VI Smart City Forum 20-21 września br. w Warszawie w czasie panelu na temat inteligentnych sieci energetycznych. Jednym z widocznych trendów światowej gospodarki, który umożliwia efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym, jest (...)
»