Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organizacja i technologia(...)

Segregacja, zbiórka, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią znaczący problem, zwłaszcza że zawiera on substancje niebezpieczne i jest szkodliwy dla środowiska. W systemie zbiórki tego rodzaju sprzętu swoją rolę odgrywa zarówno jego użytkownik, jak i zbierający. W myśl ustawy o zużytym e-sprzęcie zabronione jest jego wyrzucanie wraz z innymi odpadami. Przeciętny Kowalski, korzystający w domu np. z żelazka, po jego wyeksploatowaniu jest zobowiązany do odda(...)
»

Technologią w odpady(...)

Warszawska konferencja „Dla miasta i środowiska. Problemy unieszkodliwiania odpadów” już na stałe wpisała się w harmonogram imprez naukowo-technicznych dotyczących ochrony środowiska. Organizatorem już ósmej edycji 29 listopada ub.r. był Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Początkowo z powodu śnieżycy istniały obawy o frekwencję (zarejestrowało się ponad 180 osób), jednak większości udało się dotrzeć na konferencję. Pod(...)
»