Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy masy ziemne są odpa(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach traktowała tzw. masy ziemne i skalne w sposób szczególny. Zasadniczo nie stanowiły one odpadu, choć w pewnych okolicznościach postanowienia tej regulacji znajdowały wobec nich zastosowanie. Rodziło to szereg problemów. Sporne mogło być m.in. zagadnienie opłat za składowanie (uregulowane w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Generalnie jednak rozwiązanie polegało na wyłączeniu konieczności analizy definicji odpadu.(...)
»

Magia stolicy(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Na mapie Unii Europejskiej ilustrującej PKB jej członków Polska oznaczona jest kolorem wskazującym, iż nie przekracza 40% wartości unijnej. Jest więc uprawniona do pomocy w ramach wszelkich programów, które mają ową średnią podwyższyć. Na poziomie państw statystyka była prosta, wręcz definicyjna. Komplikowała się na poziomach niższych. Nie bardzo było wiadomo, w jaki sposób owo PKB porównywać. Jak zestawiać ze sobą kształtujące się w rozwoju historycznym re(...)
»