Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zostały tylko dwa miesiąc(...)

Konkurs "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu to pierwsza w kraju akcja, która kompleksowo ocenia programy segregacji odpadów. Zgłoszenia do poszczególnych kategorii (Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Złota Bela Makulatury, Lider Zbiórki Tworzyw, Kartony do Płynnej Żywności oraz Edukacja Ekologiczna) pozwolą wybrać liderów w poszczególnych branżach. Jednocześnie spośród uczestników zostaną wybrane podmioty godne Pucharu Recyklingu, który przyznany będzie za całokształt d(...)
»

Dla wody czystej i trawy (...)

  Unijne pieniądze pomagają gminom uzupełnić, a w wielu przypadkach dopiero wytworzyć infrastrukturę wodno-ściekową w miastach i na terenach wiejskich. Niejednokrotnie bez wsparcia ze środków wspólnotowych wiele polskich miast i wsi nadal pozostawałoby bez sieci kanalizacyjnej, a ścieki odprowadzane byłyby bezpośrednio do gleby i lokalnych rzek. Wymagania unijne, wynikające z Traktatu o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejski(...)
»