Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konferencja IGWP(...)

Jak zarządzać przedsiębiorstwem wod-kan? W kwietniu br. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała nowy cykl konferencji, seminariów i warsztatów pod nazwą IGWP Management, kierowanych do kadry zarządzającej spółkami wodociągowymi. Uczestnictwo w trzech wybranych spotkaniach z tego cyklu, zorganizowanych do końca 2015 r., gwarantuje uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Managera Spółki Komunalnej, wystawionego przez Izbę. Pierwsze spotkanie, pt. „Sk(...)
»

Gigaszansa w nanoskali(...)

Uff... Długie i denerwujące oczekiwanie na projekt ustawy o OZE oraz znacznie krótsze, a także również irytujące „konsultacje społeczne” mamy wreszcie za sobą. Krytyka projektu wprawdzie nie ucichła, lecz kolejny ruch należy do Ministerstwa Gospodarki, które ma teraz czas – oby niezbyt długi! – na analizę proponowanych zmian. Trudno przewidzieć, jaka będzie liczba i „głębia” poprawek wprowadzonych do projektu. Na pewno nie wszystkich on(...)
»