Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jaka alternatywa?(...)

Na początku stycznia br. Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 r., zawierający wstępną prognozę krajowego zapotrzebowania na energię na następne 20 lat oraz pakiet działań, mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz ochrony środowiska. Autorzy opracowania zakładają, iż w związku z prognozowanym wzrostem krajowego zużycia energii elektrycznej o 80-93% oraz z potrzebą dywersyfikacji nośników energii pierwotn(...)
»

Jak konsumenci postrzegaj(...)

Osoba kupująca mieszkanie zwraca uwagę nie tylko na cenę inwestycji, lokalizację czy okoliczną infrastrukturę. Sprawdza też dewelopera i poprzednie jego realizacje, ale także standard budynku: sposób jego ogrzewania, przyłącza mediów i wszystko, co ma wpływ na komfort życia i przyszłe koszty eksploatacji. Według badań zrealizowanych w 2015 roku przez PDS/DGA ciepło systemowe uznawane jest przez konsumentów za bezpieczny i komfortowy sposób ogrzewani(...)
»