Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Paliwo wieloskładnikow(...)

Multipaliwo jest to paliwo wieloskładnikowe. Multipaliwo składa się najczęściej z paliwa bazowego i komponentu lub komponentów. Paliwo bazowe jest najczęściej paliwem objętym normą. Komponent zaś jest co prawda substancją palną, ale nie jest paliwem normowym. Przykładem paliwa wieloskładnikowego – multipaliwa – jest biopaliwo powstające w wyniku rozpuszczenia alkoholu etylowego (bioetanolu) w określonych pr(...)
»

Czy mieszkalnictwo jest b(...)

Proces urbanizacji przebiega w Polsce w warunkach zmniejszania się liczby ludności. Według prognoz demograficznych GUS, do 2030 r. będzie nas już tylko 36,8 mln. Liczba ludności miast spada, a wsi – rośnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. powolne zmiany statusu administracyjnego obszarów wiejskich w pobliżu miast. Gminy podmiejskie, pomimo znacznego napływu mieszkańców (zarówno z głównego ośrodka miejskiego, jak i z obszarów wi(...)
»