Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Co w rurach piszczy?(...)

Na konferencjach, seminariach i spotkaniach często omawiane są zagadnienia związane z wykorzystywaniem funduszy europejskich w ramach realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele programów operacyjnych, które pomagają przedsiębiorstwom oraz samorządom uzyskiwać dotacje na niezbędne inwestycje.  Warto jednak skupić się na tych programach, w których wyszczególniono zadania z zakresu gospodarki wodno-(...)
»

O pojemności absurdu(...)

Rok chyli się ku końcowi, a wraz z nim przychodzi pora podsumowań. Z mającej miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawdziwej lawiny legislacyjnych perturbacji wyłania się przynajmniej kilka kwestii, które trudno ocenić pozytywnie. Ranking najbardziej przyciągających uwagę osobliwości niewątpliwie otwiera zmiana definicji RIPOK-u i powiązane z nią nowości w projektowanym rozporządzeniu MBP. W ramach rozgorzałej wokół tematu dyskusji nie tylko namnożyły się wię(...)
»