Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Przyszłość konwersji ener(...)

Przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż jeszcze daleko nam do granic możliwości. W 2009 r. wytwarzano ogniwa fotowoltaiczne o sprawności w granicach 15-18%. Jednak już w latach 2025-2030 sprawność ma wzrosnąć do ok. 50%. Chociaż w różnych regionach świata buduje się nieustannie wielkie parki baterii fotowoltaicznych (fot. 1), to już podjęto badania nad konwersją energii słonecznej z udziałem satelity w (...)
»

Udział społeczeństwa w op(...)

Udział społeczeństwa w opracowywaniu PZRP   Przed zatwierdzeniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie ich opracowywania. Podobnie jest w przypadku dokumentów stanowiących polityki, plany lub programy wyznaczające ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. &(...)
»