Wszystkie artykuły w kategorii: "Galeria książek"

Polecane artykuły:

Ocena wodnoprawna jako po(...)

Źródłem wprowadzenia oceny wodnoprawnej do przepisów w Polsce są regulacje unijne. Status tej decyzji administracyjnej jest jednak dość niejasny. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zasadnicza część przepisów nowej ustawy Prawo wodne (Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.; dalej jako P.w. 2017). Od początku roku wprowadzono wiele nowych rozwiązań, wśród nich nową konstrukcję prawną, nazwaną „zgodą wodnoprawną” (omówioną w poprzednim nu(...)
»

Od redaktora(...)

Wezbrania wód i powodzie są zjawiskami ściśle uwarunkowanymi pogodą i klimatem danego obszaru, rzeźbą terenu i wieloma innymi, lokalnie występującymi czynnikami. Pojawiające się gwałtowne wezbrania wód są na ogół wynikiem szczególnie niesprzyjających warunków meteorologicznych, trafiających na podobnie niekorzystny układ stosunków retencyjnych dorzecza. Niestety, człowiek ma bardzo ograniczone możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom, bowiem nie potr(...)
»