Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpływ i oczyszczanie wód(...)

Na świecie znane są liczne zastosowania systemów bieżącego monitoringu i sterowania odpływem w czasie rzeczywistym i oczyszczaniem wód opadowych, przeznaczone zwłaszcza dla obszarów miejskich. Jedne z prekursorskich prac w tym zakresie były podjęte przez U.S. Geological Survey and U.S. Environmental Protection Agency w ramach studiów nad spływem wód deszczowych na terenie 16 miast USA. Ich wynikiem było powstanie miejskiego systemu zarządzania wodami opadowymi – USDM (ang. (...)
»

TBS pod lupą(...)

Brak nadzoru miasta Poznania nad Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz nad podmiotami bezpośrednio wykonującymi zadania z zakresu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym wykazała kontrola przeprowadzona przez poznańską delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Badany okres dotyczył lat 2002-2005. Największe nieprawidłowości Izba stwierdziła w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (PTBS), które od początku nie było przygotowane do samodzielnego budowania domów z mieszkaniami na(...)
»