Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konieczność współpracy(...)

Ustawa, zwana potocznie metropolitalną, dotąd nie wyszła poza fazę projektów przygotowywanych przez jedne gremia i kontestowanych przez inne. Ostatnią, znaną mi inicjatywę w tej materii podjęto w styczniu br. i miała ona wejść w życie najpóźniej jesienią 2010 r. Tymczasem procesy polegające na tzw. rozlewaniu się miast, wyludnianiu ich śródmieść, obniżaniu się dochodów, narastaniu trudności komunikacyjnych itp. postępują i wymagają podjęcia działań naprawczych. Wyd(...)
»

Skuteczne aplikowanie o d(...)

33. Konferencja Beneficjentów Funduszu Spójności, współorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych (PSBFP), Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz firmę Subsidy Finance Corporation zgromadziła w dniach 4-5 grudnia ub.r. w Szczyrku liczne grono uczestników. Byli to przedstawiciele Ministerstw Rozwoju Regionalnego i Ś(...)
»