Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Monitoring ustawy Prezes UMiRM powołał Radę ds. monitorowania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jej zadaniem jest identyfikacja trudności występujących przy realizacji zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz wypracowanie kierunków niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach, chodzi o analizę ustawy pod kątem zasadności jej nowelizacji. Jeżeli wprowadzenie nowelizacji okaże się zasadne Rada ma przygotować jej projekt. W s(...)
»

Recykling złomu samochodo(...)

Przerób pirometalurgiczny stopów metali nieżelaznychW Polsce zarejestrowanych jest ponad 13 mln samochodów. Natomiast w Wielkiej Brytanii ponad 20 mln, w Niemczech 40 mln, a w Japonii 60 mln sztuk. Prognozuje się, że w Polsce rocznie likwidować się będzie ok. 500 tys. samochodów osobowych i ok. 150 tys. samochodów ciężarowych. Tylko do 15% wycofanych z eksploatacji pojazdów samochodowych w Polsce trafia do autoryzowanych stacji(...)
»