Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Innowacje i środowisko(...)

Z górnictwa węgla kamiennego rocznie pochodzi ok. 34,4 mln ton odpadów. Obowiązujące uregulowania prawne wymuszają na wytwórcach i posiadaczach odpadów wydobywczych stosowanie innowacyjnych technologii, umożliwiających ich odzysk i bezpieczne unieszkodliwianie. –Polska ma bogate doświadczenie w opracowywaniu technologii służących zagospodarowaniu odpadów. Bardzo często jest jednak tak, że nie wykorzystuje się go należycie,(...)
»

Czas na dyskusję celów(...)

Rada Ministrów 10 listopada 2009 r. przyjęła „Politykę energetyczną Polski do 2030 r.”. Wyznacza ona kilka kierunków działań w tym zakresie. Są to m.in. poprawa efektywności energetycznej gospodarki oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Ponadto polskie działania mają uwzględniać dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energi(...)
»