Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instrument Finansowy LIFE(...)

Ochrona środowiska stanowi jeden z kluczowych celów zawartych w przyjętych przez Radę Europejską deklaracjach w sprawie zasad przewodnich odnośnie zrównoważonego rozwoju. Jest to zarazem jedna z najważniejszych dziedzin współfinansowania wspólnotowego. Środki przeznaczane na ochronę środowiska w pierwszej kolejności powinny pochodzić ze wspólnotowych horyzontalnych instrumentów finansowych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozw(...)
»

Infradźwięki w środowisku(...)

W wielu publikacjach naukowcy starają się przedstawić negatywny wpływ infradźwięków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Stała ich obecność w środowisku naturalnym oraz w życiu i pracy ludzi już dawno doprowadziła do rozpoczęcia szczegółowych badań w tym zakresie przez naukowe instytucje zdrowia i ochrony przyrody.   Infradźwiękami nazywa się rozchodzące się w powietrzu drgania akustyczne poniżej progu słyszalności człowieka, czy(...)
»