Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pełna synchronizacja?(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi regulowana jest na różnych płaszczyznach prawa, m.in. administracyjnego i cywilnego oraz przepisów porządkowych. Kwestie te normują m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) oraz o odpadach, a także rozporządzenia wykonawcze do nich i „gminne uchwały śmieciowe”. Po raz pierwszy dużego znaczenia dla gospodarki odpadami komunalnymi nabiera umowa pomiędzy gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z jej terenu.(...)
»

Belownice do odpadów(...)

  Nazwa firmy ARTechnic Ryszard Łuba Avermann Fabryka Budowy Maszyn ul. Kowanowska 17, 64-600 O(...)
»