Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instrumenty prawne ochron(...)

Głównym aktem obowiązującego w Polsce prawa ochrony środowiska, który wprowadza powszechny obowiązek ochrony przed hałasem i określa zasady jego realizacji jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: DzU Nr 49 z 1994 r. ze zmianami). Z ustawą tą są związane odpowiednie akty wykonawcze oraz szereg przepisów wchodzących w zakres zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, które również kreują instrumenty ochrony przed hałasem. (...)
»

Rynek odpadów opakowaniow(...)

Masa odpadów opakowaniowych wytwarzanych w kraju W 2000 r. powstało w Polsce ponad 3,4 mln t odpadów opakowaniowych. Prognozy przewidują wytworzenie w 2005 roku około 4,5 mln t odpadów opakowaniowych, a w roku 2007 przyrost ich masy do około 4,7 mln t. Strukturę i masę odpadów opakowaniowych w latach 2000-2005, z podziałem na poszczegó(...)
»