Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbiór i zagospodarowanie(...)

Przeważająca część zanieczyszczeń trafia do morza ze źródeł lądowych. Poważne zagrożenia dla czystości wód morskich stwarza również żegluga i porty. Powodem jest niebezpieczny charakter odpadów powstających na statkach i możliwość ich bezpośredniego zrzutu do morza lub też wystąpienie awaryjnych rozlewów produktów ropopochodnych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Jednym z elementów działań podjętych przez państwa bałtyckie w celu ochrony środowiska Morza Bałtyckiego(...)
»

Majowa podwyżka cen (...)

  Pod wpływem zapowiedzi wycofania się Niemiec z energetyki jądrowej maj cechował się wzrostami cen uprawnień do emisji CO2.   Najważniejszym czynnikiem, jaki wpłynął na rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, była deklaracja Niemiec o wycofaniu się z energetyki jądrowej. Rezygnacja z tego sposobu wytwarzana energii, niezwiązanego z emisjami CO2, przez jednego z największych emitentów spowodowała wzrost cen EUA(...)
»