Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»

Wspomagać zarządzanie(...)

W zakresie oprogramowania potrzeby dużych oraz małych firm różnią się od siebie, ale podstawowymi problemami, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, są braki: szerszej integracji oprogramowania, podejścia procesowego oraz narzędzi sprawozdawczo-analitycznych. Firmy wodno-kanalizacyjne powinny, tak jak wszystkie inne, dążyć do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), którego koncepcja opiera się na objęciu całego przedsiębiorstwa w pełni scalonym (...)
»