Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie lada wyzwanie(...)

Korzystając z pobytu naszego przedstawiciela w Finlandii poprosiliśmy panią Satu Hassi, fińską minister ochrony środowiska, o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z ekologią i procesem dostosowawczym do wymogów prawa Unii Europejskiej. W jakich dziedzinach, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, Finlandia musiała zaostrzyć normy ochrony środowiska a w jakich już je spełniała? W momencie przystępowania do Unii Europejskiej Finlandia nie potrzebował(...)
»

Branżowe ABC(...)

Metody wyceny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Zgodnie z postanowieniami art. 31 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, ze zm.): „1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodn(...)
»