Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dla dobra branży(...)

Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w regionie, a także umacnianiu jej prestiżu i autorytetu w środowisku lokalnym. Do celów Stowarzyszenia należą w szczególności: integracja lokalnego środowiska wodociągowego i wzmocnienie jego siły lobbingowej z myś(...)
»