Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Centrum Nowych Technologi(...)

Centrum Nowych Technologii – dział MPWiK SA we Wrocławiu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK) jest spółką miejską działającą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Poza podstawową działalnością prowadzi również prace badawczo-rozwojowe poprzez powstałe w 2011 roku Centrum Nowych Technologii.   Od 2013 roku MPWiK bierze udział w projektach benchmarkingowych dla firm wodociągowo-kanalizacyjny(...)
»

Przeznaczenie gruntów na (...)

Realizacja inwestycji związanych z energetyką wiatrową na terenach przekraczających 0,5 ha nie zawsze wiąże się z koniecznością uzyskiwania zgody ministra na przeznaczenie gruntów na cele niewolne. Kwestię tę reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (DzU nr 16, poz. 78, ze zm.), zwana dalej: u.o.g.r. Obowiązek taki dotyczy jedynie użytków rolnych klas I-III o powierzchni powyżej 0,5 ha. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy: &bdquo(...)
»