Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Nowe podejście do certyfi(...)

Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii1 niesie za sobą bardzo istotną zmianę dla wytwórców energii w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Uprzednio weryfikacja dokonywana była przez Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o dokumenty dostarczone przez wytwórcę energii. Zgodnie z zapisami ustawy, odpowiedzialność za weryfikację kwalifikowalności biomasy na cele energetyczne spoczywa na wytwórcy energii, na wniosek(...)
»

Recykling elementem GOZpo(...)

Czasopismo „Recykling”, które prowadzę od dziesięciu lat, przechodziło metamorfozy – od dodatku do „Przeglądu Komunalnego”, poprzez samodzielny miesięcznik, po kwartalnik z nowym formatem i designem. Podobne zmiany dotykały pojęcia „recykling”. Dotychczas pożądanym i faworyzowanym, a w obliczu nowego – gospodarki obiegu zamkniętego – jednym z dobrze działających trybików koła powstającego nowego modelu biznesowego.  Nad tym, czym jest – lub ma być – GOZ prowadzone są szerokie rozm(...)
»