Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Kreowanie bezpieczeństwa (...)

Od zarania dziejów człowiek podlegał nieustannym zagrożeniom ze strony innych ludzi, zwierząt czy też sił natury. Umiejętność skutecznego przeciwstawiania się różnorakim czynnikom destrukcyjnym decydowała więc o jego życiu, a dopiero w dalszej kolejności wyznaczała standardy egzystencji. Pierwotnie zachodziła tutaj typowa walka o przetrwanie, polegająca na zaspokajaniu pragnienia i głodu oraz poszukiwaniu schronienia w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych.(...)
»

Atrakcyjne wsparcie dla i(...)

  Inwestycje w odnawialne źródła energii, pomimo ciągle istniejących trudności administracyjno-formalnych, napotykanych podczas realizacji, cieszą się dużym zainteresowaniem.    Inwestycje takie z uwagi na swe walory mogą liczyć na wiele form pomocy publicznej. Najbardziej atrakcyjne źródło, tj. fundusze europejskie, na skutek wyczerpania puli środków, np. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dz(...)
»