Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie i innowacje"

Polecane artykuły:

Długo wyczekiwana inwesty(...)

Na głębokości prawie pięciu pięter pod ziemią pracują pompy ściekowe i burzowe oddanej przed terminem ogólnospławnej przepompowni ścieków Saska Kępa II w Warszawie. Ten najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce wybudowano w ciągu 29 miesięcy. Po wydaniu pozwolenia na użytkowanie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie rozpocznie jego oficjalną eksploatację. Propozycja budowy prze(...)
»

Ochrona przed promieniowa(...)

Rozmaite grupy ekstremistów mogą wejść w posiadanie broni jądrowej i poprzez ataki terrorystyczne z jej użyciem próbować zrealizować przyjęte przez siebie założenia. Celem ataku mogą być również elektrownie jądrowe, dlatego warto poznać zagrożenie i sposoby zapobiegania mu. Temu m.in. służy cykl artykułów, którego elementem jest niniejszy tekst (red.). Największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludz(...)
»