Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie i innowacje"

Polecane artykuły:

Zbiórka problematycznych (...)

W związku z toczącą się aktualnie ożywioną dyskusją nad kolejnymi projektami rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych warto poruszyć także kwestię stojącą nieco na uboczu głównego nurtu dyskusji, tj. zagadnienie, jak radzić sobie w aktualnym stanie prawnym ze zbiórką problematycznych frakcji odpadów. Uwagę skierować należy w szczególności na dwie frakcje odpadów i zorganizowanie ich odbioru, (...)
»

Edukacja a gospodarka odp(...)

Czesław Smorowski Region koniński to obszar, na którym dominującą rolę odgrywa przemysł energetyczny i górnictwo odkrywkowe. Dlatego w regionie tym wszelkie zmiany zachodzące w środowisku są bardziej zauważalne. Działalność górnictwa odkrywkowego powoduje całkowite odkształcenie terenu, a przywracanie tych obszarów środowisku jest nie tylko uciążliwe oraz kosztowne, ale i długotrwałe. Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu wystąpiły procesy żywiołowej urbanizacji miej(...)
»