Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Biogazownie dla Pomorza (...)

Energetyka rozproszona oparta na wykorzystaniu biomasy, wiatru i promieniowania słonecznego jest szansą na rozwój regionów północnej Polski. Pomorze Gdańskie importuje ponad 90% energii elektrycznej z innych regionów kraju, a bezpieczeństwo energetyczne regionu dalekie jest od stanu pożądanego. Ponadto zielona energetyka może stać się motorem gospodarczym słabiej zaludnionych regionów Pomorza. Jedną z rozważanych opcji energetyki jest rozw&oacu(...)
»

Nawadnianie upraw energet(...)

Jednym z problemów technologicznych występujących na składowiskach odpadów są odcieki, które powinny być ujmowane i poddawane unieszkodliwianiu. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie metod fitoremediacyjnych. Tego rodzaju techniki wykorzystują rośliny do oczyszczenia skażonych wód gruntowych i powierzchniowych, powietrza i gleb (w tym terenów zdegradowanych, np. składowisk odpadów) oraz do usuwania zanieczyszczeń, zawartych w ścieka(...)
»