Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Rozwiązania komunikacyjne(...)

Cywilizacja oraz intensywny postęp technologii w ostatnich latach mają znaczący wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na podwyższony poziom dźwięku. Szkodliwość działania hałasu objawia się m.in. zmęczeniem, trudnościami w koncentracji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu itp. Kl(...)
»

Strefy ochrony ujęć wód (...)

W ostatnich latach upowszechniło się nawoływanie do picia wody z kranu. Woda wodociągowa popularnie zwana „kranówką” jest bardzo dobra, dopóki nie zostanie zanieczyszczona chemicznie lub bakteriologicznie w stopniu szkodliwym dla zdrowia. Może do tego dojść m.in. w ujęciu wody, gdy trafią do niego mikroorganizmy lub substancje, do których usuwania stacja uzdatniania nie jest dostosowana. Z tego powodu bardzo ważne zadanie stanowi ochrona ujęć wody przed niespodziewa(...)
»