Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Nowe obowiązki, stare pro(...)

Dawno oczekiwana debata Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym odbyła się 14 marca br. Zwiększone zostały poziomy recyklingu odpadów komunalnych do 2030 r. z 65 do 70%, a opakowaniowych aż do 80%. W przyjętym sprawozdaniu włoskiej eurodeputowanej Simony Bonafé stwierdza się, że „Zapotrzebowanie gospodarki światowej na surowce może wzrosnąć o dalsze 50% w ciągu następnych 15 lat. W celu odwrócenia tej tendencji musimy przyjąć model rozwoju (...)
»

Energochłonność jako czyn(...)

Świat zużywa coraz więcej energii i tendencja ta jest trwała. Nie ma możliwości zrównoważenia popytu na energię zarówno w skali naszego globu czy kontynentów, jak i poszczególnych państw bez działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii. Najczęściej ekonomiczniejsze staje się racjonalne zużycie energii niż budowa nowych mocy wytwórczych, opartych na wciąż niedoskonałych technologiach. Fakt ten przesądził o tym, że pod względem energetycznym nowoczesna gospodarka kładz(...)
»