Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania starosty i marsza(...)

Zmieniony podział kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej w wielu sprawach związanych z ochroną środowiska powoduje szereg wątpliwości. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji, leżących dotychczas w gestii wojewody, na marszałka województwa, i obejmują regulacje wynikające z kilku ustaw oraz modyfikują zakres uprawnień innych organów. (...)
»

Membrany i techniki membr(...)

W ciągu najbliższych 20. lat wiele krajów zostanie dotkniętych brakiem wody, a w 2015 roku dwie trzecie mieszkańców ziemi będzie doświadczać tego dramatu. Do zasadniczych przyczyn, których efektem jest ograniczony dostęp do czystej wody należy zaliczyć rosnącą lokalnie i globalnie liczbę ludności oraz zanieczyszczenie środowiska przez przemysł i rolnictwo. Zanieczyszczenia występujące w środowisku charakteryzują się na ogół niskim stężeniem, ale wysokim zagrożeniem zdrowia ludzi(...)
»