Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dolne źródła ciepła(...)

Woda Konkurencyjnymi do powietrza dolnymi źródłami ciepła są woda i grunt, wymagające większego nakładu finansowego na instalację umożliwiającą ich wykorzystanie niż ma to miejsce w odniesieniu do powietrza. Dla wody i gruntu znacznie mniejsze są jednak koszty eksploatacji, przy tym wahania temperatury tych źródeł w trakcie eksploatacji są nieporównanie mniejsze niż w przypadku powietrza. Niewątpliwą zaletą wyboru powietrza jako dolnego(...)
»

Obszar oddziaływania obie(...)

W trakcie lokalizowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju obiektów pojawia się problem ich oddziaływania na środowisko i obszaru objętego takim oddziaływaniem. Pojęcie „obszar oddziaływania” na gruncie przepisów o ochronie środowiska nie zostało jednak zdefiniowane. Pojęcie „obszar oddziaływania obiektu (budowlanego)” używane jest natomiast w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz.1118), przede wszystkim w konte(...)
»