Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dziecko w mieście(...)

Miasto przyjazne dla dzieci, to nie tylko wystarczająca liczba placów zabaw, ale także odpowiednia liczba placówek opiekuńczych oraz, co niezwykle istotne, dostępna dla wszystkich sieć bezpiecznych ciągów pieszych.                                            (...)
»

PIE z kagankiem oświaty(...)

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa będą musiały sprostać konkurencyjności firm zachodnich, które od lat działają w ramach Unii Gospodarczej i Jednolitego Rynku Europejskiego. By konkurowanie z nimi było nieco łatwiejsze, właściciele polskich podmiotów gospodarczych powinni wiedzieć, jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności. Firmy zachodnie(...)
»