Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Skuteczność instrumentów (...)

Każda edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON stanowi okazję do wymiany poglądów na temat istotnych kwestii z zakresu ochrony środowiska. W tym roku kluczowym wydarzeniem była dyskusja panelowa pod hasłem „Skuteczność instrumentów polityki ekologicznej”, która odbyła się 7 października. Stanowiła ona okazję do syntetycznego ujęcia i przedyskutowania poglądów dotyczących efektywności różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska. Dyskusję prowadził prof. dr hab(...)
»

Odpady niebezpieczne w od(...)

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Jakkolwiek całkowita ich ilość w ogólnej masie odpadów jest stosunkowo niewielka1, to ze względu na rozproszone źródła powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości pełnej kontroli ich przemieszczania, mogą stanowić znaczne źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska, nawet w przypadku składowania na składowiskach odpadów komunalnych. Poważnym problemem jest fakt, że w tej grupie odpadów znajdują si(...)
»