Redukcja rtęci w przemyśle cementowym

wydany w Ecomanager – 2011-10
  DRUKUJ

Według dotychczasowych analiz, wdrożenie najnowocześniejszych technologii oczyszczania gazów spalinowych w zakładach przemysłowych należy do grupy strategii o najwyższym poziomie kosztów redukcji rtęci w porównaniu do działań ograniczających stosowanie tego pierwiastka w różnych gałęziach gospodarki i produktach oraz rezygnacji z metod produkcyjnych wykorzystujących rtęć.

Podstawowymi instrumentami prawnymi w zakresie ograniczania emisji rtęci w krajach Unii Europejskiej są Dyrektywa IPPC 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (przyjęta w 1996 r.) oraz Dyrektywa 2000/76/EC w sprawie spalania odpadów (WID). W ostatnich latach zostały one (oraz pięć innych dyrektyw) poddane procesowi nowelizacji i scaleniu w jeden akt prawny – Dyrektywę w [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus