Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Osady ściekowe w produkcj(...)

W Polsce powstaje coraz więcej oczyszczalni ścieków. To duży postęp w dziedzinie ochrony wód, niestety, związany również z wytwarzaniem odpadu – osadów ściekowych. Ich ilość w skali rocznej szacowana jest na ok. 480 tys. – 520 tys. Mg s.m., ale przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ich ilość wzrośnie prawie dwukrotnie. Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków są odpadem, którego unieszkodliwiani(...)
»

Prognoza oddziaływania na(...)

Konieczność oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do planów miejscowych jest, podobnie jak i dla koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, wymagana przepisami Prawa ochrony środowiska (art. 40 ust. 1 pkt 1)1. Celem wprowadzenia odmiennych przepisów w odniesieniu do przeprowadzenia oceny dotyczącej projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wszystkich innych dokumentów(...)
»