Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka"

Polecane artykuły:

Etyka zawodowa(...)

Gospodarka rynkowa, czyli gospodarka konkurencyjna uznawana jest powszechnie za najbardziej efektywny system gospodarczy – wywołujący aktywność zawodową zarówno kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników wchodzących w skład organizacji. Konkurowanie utożsamiane jest z bezwzględną walką o konsumenta, walką nie znającą reguł i zasad. Efektem tej walki ma być postęp techniczno-technologiczny i społeczny. Inaczej mówiąc, wzrost dobrobytu szarych obyw(...)
»

Czy małe wiatraki mogą ws(...)

Po wielu nowelizacjach ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń o obowiązku zakupu energii z OZE oraz po wprowadzeniu systemu zielonych certyfikatów wydaje się, że istnieje szansa na wybudowanie kilkudziesięciu farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 2 tys. MW. Po osiągnięciu tego planowanego pułapu nastąpi załamanie się inwestycji ze względu na wyczerpanie się zdolności przyłączeniowych systemu elektroenergetycznego wysokich napięć, do którego duże elektrownie wiatrowe mogą być przył(...)
»