Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka"

Polecane artykuły:

Założenia do ustawy o och(...)

W poprzednich trzech artykułach próbowano przybliżyć założenia do zmian w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie ochrony szeroko rozumianej zieleni. Czas jednak nie stoi w miejscu, w związku z czym w trakcie publikacji cyklu artykułów poświęconych założeniom do zmian uległy one konkretyzacji. Uszczegółowienie nastąpiło w projekcie z 4 listopada 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zm(...)
»

Surowce wtórne z nierucho(...)

Aktualnie, kiedy Parlament Europejski przyjął już nowe, ambitne cele związane z recyklingiem odpadów komunalnych i opakowaniowych, warto poruszyć temat związany z gospodarką odpadami w ramach funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Trzeba zadać sobie pytanie, czy objęcie w drodze uchwały rady miasta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na podstawie art. 6c ust. (...)
»