Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna w Au(...)

Edukacja ekologiczna jest priorytetem instrukcyjnym, co oznacza, że zadania związane z edukacją i kształceniem nie mogą i nie powinny być wypełniane w ramach realizacji kilku programów, a raczej powinny być realizowane w ramach współpracy dydaktycznej części lub wszystkich celów instrukcyjnych. W 1985 r. opublikowano dekret konstytucyjny „Edukacja ekologiczna w szkołach” (wydano go później po r(...)
»

W prostocie siła(...)

Ze starych drewnianych skrzyń po amunicji, pozyskanych z wyprzedaży zasobów wojskowych, oraz z worków jutowych, pochodzących bezpośrednio od producentów kawy, powstają przedmioty, pełniące zupełnie inne niż pierwotne funkcje użytkowe. W pracy Katarzyny Gajdiss oraz Karoliny Zimnickiej – projektantek tworzących grupę Loofdesign – bardzo istotną rolę odgrywa zasada 3R (z ang. Reduce, Reuse, Recycle), czyli ogranicz, użyj ponownie, odzyskaj, promująca ekologiczne podej(...)
»