Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Po pierwsze – ochrona śro(...)

Volvo wprowadziło na rynek maszyny budowlane spełniające najsurowsze normy emisji spalin EU STAGE IIIB. W 2008 r. zespoły projektanckie i inżynierskie Volvo Construction Equipment dostały misję przygotowania nowej generacji maszyn, które spełnią wymagania ww. normy, mającej zacząć obowiązywać trzy lata później. Zadanie zostało wykonane i dlatego od początku bieżącego roku w ofercie Volvo dostępne są ładowarki oraz wozidła przegubowe, a wkrótce będą także koparki(...)
»

Rażąco niska cena powodem(...)

Należy zauważyć, że ani polski ustawodawca, ani też dyrektywy unijne nie definiują pojęcia rażąco niskiej ceny. Wobec powyższego zamawiający może posiłkować się jedynie orzecznictwem zespołu arbitrów oraz KIO, a także tezami z piśmiennictwa. Zgodnie ze stanowiskiem prawnym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej winna być ustalona przez zamawiającego z należytą starannością cena za przedmiot zamówien(...)
»