Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paliwa z odpadów(...)

Metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych są w wielu krajach Unii Europejskiej powszechnie stosowaną metodą zagospodarowania odpadów, których nie można racjonalnie wykorzystać w inny sposób. Pomimo ciągle jeszcze dominujących w wielu środowiskach negatywnych opinii, metody te są stale rozwijane i stanowią bardzo istotny element nowoczesnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż poza korzyściami związanymi ze znaczną redukcją objętości składowanych (...)
»

Gospodarka odpadami w woj(...)

Województwo zachodniopomorskie nie odbiega od standardów ogólnokrajowych – także tutaj dominującym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Niemniej jednak powoli sytuacja się zmienia, czego przykładem może być istniejący od 2002 r. Zakład Odzysku i Sortowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Segregacji przy składowisku odpadów w Sianowie. (...)
»