Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mechanizmy wspierające od(...)

Dania jest niewątpliwie krajem pionierskim w zakresie wykorzystania OŹE. Duńskie firmy są światowymi potentatami w produkcji elektrowni wiatrowych (wiatraki są drugim co do wielkości produktem eksportowym Danii). Jednak te sukcesy nie byłyby możliwe bez świadomej polityki władz, wdrażających od lat programy wspomagające rozwój OZE oraz promujących ekologiczny styl życia. Trzeba tu nadmienić również o wpływie jaki na decyzje rządowe wywierają organizacje pozarządowe, bez ich bliskiej współprac(...)
»

Cele i systemy wsparcia e(...)

Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w państwach członkowskich UE ma Dyrektywa 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt. „O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej”1. Akt ten określa wymagania związane między innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych systemów wsparcia. Powiązanie celów krajowych z celami Wspólnoty (...)
»