Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialny biznes w p(...)

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz obniżenia kosztów imprezy, tegoroczne Targi CSR zostały przygotowane w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo, zgodnie ze Standardem Spotkań Zrównoważonych BS 8901. Blisko siedemdziesiąt społecznie odpowiedzialnych firm i organizacji zaprezentowało swoje działania na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego w trakcie czwartej edy(...)
»

Szeroka oferta i jakość u(...)

Spółka Remondis w Mrągowie działa dopiero od lutego br., co nie oznacza, że jest to firma bez tradycji. Jej historia, a właściwie dzieje jej poprzednika – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – liczy bowiem ponad 30 lat. Na początku tego roku doszło do prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które od tego momentu weszło w skład grupy Remondis. Jak twierdzi Małgorzata Jędrzejewska, prokurent spółki, przed przekształceniem własnościowym firma prowadziła p(...)
»