Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasa i pelety – rozwój(...)

Z tej wartości ok. 10 mln ton zużyto na wytworzenie energii elektrycznej, a 19 mln ton na produkcję ciepła. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 r. oraz Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, udział biomasy będzie systematycznie wzrastał, by osiągnąć w 2020 r. 35 mln ton. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli  1. Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą  (PEP-2030 i KPD-20(...)
»

Innowacje w edukacji ekol(...)

Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mają poprawić jakość pracy placówki. Implementacja innowacji ma sens, gdy niesie za sobą wymierne korzyści dla uczniów i przyczynia się do polepszenia jakości edukacji. Innowacyjna edukacja wzbogaca praktykę pedagogiczną o nowe, niewykorzystywane dotychczas elementy i jest próbą sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją dzieci. Rozważając możliwość zastosowania innowacyjnych r(...)
»