Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe płatności do roślin(...)

Od 2007 r. rolnicy uprawiający rośliny na cele energetyczne mogą otrzymywać dopłaty do powierzchni zajętej pod te uprawy – pod warunkiem spełnienia określonych warunków programu. Taka możliwość powstała wskutek zmiany przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. Rozporządzenie Rady nr 2012/2006, które zmieniło te przepisy, zostało opublikowane 29 grudnia 2006 r. Rolnikom, którzy prowadzą uprawę roślin energetycznych, przysługuje płatność w (...)
»

Renesans parku Miejskiego(...)

Legnicki park Miejski przeżył swój renesans, a samorząd przywrócił utracone walory przyrodnicze zabytkowemu obszarowi, stanowiącemu największe założenie zieleni miejskiej Legnicy. Urokliwy, stary park o powierzchni 50 ha został zniszczony przez potężny huragan, który przeszedł nad miastem 23 lipca 2009 r., czyniąc ogromne spustoszenia w zieleni. Spowodował w niespotykanej dotychczas skali powstanie wielkoobszarowych wywałów i złomó(...)
»