Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transpozycja i implementa(...)

Przez kilkanaście lat UE przygotowywała sprawdzony i spójny system polityki na rzecz szerokiego i zarazem racjonalnego wykorzystania odnawialnych zasobów energii: strategie, rozporządzenia, dyrektywy i programy, które stanowią podstawę wsparcia Wspólnot Europejskich dla przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych i organizacji tzw. trzeciego sektora. Aby korzystać z dobrodziejstw tego systemu, rządy państw członkowskich muszą dokonać sprawnej i skutecznej implementacji prawa UE. T(...)
»

Nowe standardy budynków t(...)

Dążąc do dalszego podnoszenia efektywności energetycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają nowe standardy dotyczące wykonania budynków technologicznych na stacjach NN. Zastosowanie nowych standardów pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne stacji. Nowe wymagania przewidziane są do stosowania przy budowie i modernizacji stacji systemowych, co ma szczególne znaczenie w obliczu planów rozwojowych PSE. Jest to już kolejny(...)
»