Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawna ochrona gatunków. (...)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w przepisach dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt obok podstawowych instrumentów ochrony gatunkowej, jakimi są zakazy obwarowane sankcjami karnymi na wypadek ich nieprzestrzegania, przewiduje także środki o charakterze, nazwijmy to tak, pozytywnym, w postaci działań ochronnych, spośród których najdalej idące znaczenie ma ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania. Sposoby ochrony (...)
»

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 18, Issue 3. May 2003 Xu Jie: „Wielki interes w Chinach – oczyszczanie ścieków”(Big business in China - sewage treatment) Zdeterminowany do rozwiązania problemu miejskich ścieków rząd Chin, zachęca przedsiębiorstwa zagraniczne do inwestowania w projekty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Szacuje się, że do 2005 r. w Chinach będzie zainwestowane 483 mld USD w budowę nowych oczyszczalni ściekó(...)
»