Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe rozporządzenia w zak(...)

W grudniu 2009 r. oraz w styczniu br. wydano kilka nowych rozporządzeń do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Warto zatem choć pokrótce zapoznać się z ich treścią. Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. (DzU nr 223, poz. 1778) wprowadziła do P.z.p. pojęcie usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. 28 stycznia br. prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie określające wykaz wspomnianych usług (DzU nr 12, poz. 68)(...)
»

Wątpilwa jakość nowych pr(...)

Wątpliwa jakość nowych przepisów ustawy o odpadach Uchwalana w pośpiechu i przy medialnej nagonce ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej jako nowelizacja u.o.) weszła w życie 5 września 2018 r.  Znalazły się tu, pod wieloma względami dyskusyjne, zapisy o karalności wspólników oraz członków organów spółek kapitałowych. (...)
»