Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Technologie przeróbki odp(...)

Francja poszukuje nowych alternatyw zarówno dla spalania odpadów z gospodarstw domowych, jak i kierowania ich na wysypiska. Metanizacja odpadów organicznych oraz mechaniczne sortowanie odpadów opakowaniowych wydają się rozwiązaniami obiecującymi, zarówno w aspekcie ochrony środowiska, jak i pod względem ekonomicznym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, Francja w dziedzinie przeróbki odpadów komunalnych na pierwszym miejscu stawiała ich spalanie, z wykorzystaniem uwolnionej e(...)
»

Przyrodnicze, kulturowe i(...)

Sterowane komputerowo strumienie wody, bijące na różne wysokości w rytm muzyki, szumiące na kamiennych progach kaskady, kanały i baseny, kameralnie urządzone ogrody kolorów, oranżerie i tarasy z kolekcjami roślin - wszystkie te atrakcje spotkać można w parku André Citroëna, jednym z najnowszych parków Paryża. Oprócz tego obiektu, stolica Francji posiada nie mniej sławne, nowoczesne parki: La Villette, Park de Bercy i inne. Mimo, że powstały one w latach 90. zeszłego stulecia, określa się je m(...)
»