Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szerzej o gospodarce komu(...)

Tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKAod 14 do 17 października harmonijnie łączyć się będzie z częścią ekspozycji POLEKO, poświęconą tematyce odpadów i recyklingu, która w tym roku dodatkowo zostanie poszerzona o strefę RIPOK. Targi KOMTECHNIKA uzupełniają i rozszerzają ofertę rozwiązań prezentowanych na POLEKO w Poznaniu, a także podejmują temat ekologii w szeroko pojętym zakresie gospodarki komunalnej.W tym roku na terenach targowych bę(...)
»

Trudne do spełnienia zada(...)

Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań. Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale również dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. pakiecie klimatycznym, dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrekt(...)
»