Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

ITPOK-i - problemy i rozw(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w wyniku zmian przepisów prawa: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, zyskała nowe znaczenie. Podmiotami gospodarującymi odpadami komunalnymi stały się gminy, które jako właściciele odpadów mają duży wpływ na to, czy wszystkie odpady będą odbierane i zagospodarowywane w sposób zorganizowany. Znowelizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami określiły regiony gospodarki odpadami wraz z regionalnymi instalacjami prz(...)
»

Profilaktyka przeciwopowo(...)

Od redaktora Tegoroczne wydarzenia pokazały, że przysłowie "Polak mądry po szkodzie" straciło na aktualności. Nie potrafimy bowiem wyciągać poprawnych wniosków z dotykających nasz kraj nieszczęść. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że nadal w wielu miejscach, na terenach zalewowych nie ma spójnej polityki przestrzennej, która w konsekwencji pozwoliłaby ograniczyć skutki powodzi. Usprawiedliwieniem może być brak pieniędzy, ale rodzi się pytanie, czy przy permanentnym ich braku stać nas n(...)
»