Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Zieleń dla lepszej jakośc(...)

Z Cécile Piérard rozmawia Alicja Kostecka Konkurs Entente Florale jest najstarszym konkursem dotyczącym upiększania miast i wsi w Europie. Jaka jest historia związana z powstaniem tego konkursu? Pierwszy prestiżowy konkurs Entente Florale został zorganizowany ponad 25 lat temu. W ramach konkursu rywalizowały jedynie miasta i wsie z Francji i Wielkiej Brytanii. Obecnie bierze w nim udział 12 krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy(...)
»

Zarządzający i nadzorując(...)

Spółki komunalne, podobnie jak spółki z udziałem Skarbu Państwa, charakteryzują się znaczną odrębnością prawną od spółek prawa handlowego, których reżim określa Kodeks spółek handlowych. Te odrębności szczególnie widać w regulacji prawnej sytuacji osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki komunalnej. Dotyczą one w zasadzie niemal wszystkich aspektów tej sytuacji, począwszy od powoływania członków zarządów i rad nadzorczych, poprzez specj(...)
»