Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

O programie dofinansowani(...)

Z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem dla pracy włożonej przez Autora (Pana Zenona Świgonia) zapoznałem się z publikacją na temat programu priorytetowego NFOŚiGW, dotyczącego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) i podłączeń do systemu zbiorczego kanalizacji, jaka ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. W tym miejscu chciałbym również podziękować za słowa uznania dla przyjęcia przez NFOŚiGW tego programu i oczekiwań dotyczących j(...)
»

Uniwersalne rozwiązanie. (...)

Uniwersalny charakter koparko-ładowarki i jej mobilność powodują, że znajduje ona zastosowanie w wielu branżach. W dzisiejszych czasach maszyna ta służy do prac wykonywanych nie tylko przez firmy budowlane i drogowe, ale też przez służby komunalne. Koparko-ładowarki to maszyny posiadające układ roboczy zarówno ładowarkowy, jak i koparkowy. Stosuje się je do prac ziemnych i załadunkowych oraz do wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych. Jedną z najważ(...)
»